Securitas security guard Madrid

Larmcentral fastighetsärenden

Som landets enda renodlade och rikstäckande larmcentral för fastighetsjour och hisslarm finns vi tillgängliga för dig dygnet runt året om, oavsett om din fastighet omfattar bostäder, kontorslokaler eller butiker. Vi erbjuder både kvalificerad rådgivning per telefon och utryckning av behöriga och erfarna fastighetstekniker.

I larmcentralen mottar vi dygnet runt akuta felanmälningar via telefon och automatiska driftlarm. Vi har fokus på fastigheter och våra operatörer är utbildade inom fastighetsrelaterade ärenden. Det gör att vi kan lösa många problem med hjälp av rådgivning per telefon. Kan vi inte lösa ditt problem per telefon förmedlar vi ärendet vidare till våra behöriga fastighetstekniker i Stockholms län eller till åtgärdsväktare på andra orter som snabbt kan åtgärda problemet. I annat fall förmedlar vi ärendet direkt till av dig utvald entreprenör eller fackman, exempelvis låssmeder, saneringsföretag, gasjourer och andra specialister.

Driftlarm

Med ett driftlarm installerat och anslutet till oss kan du känna dig trygg. Vi står för övervakning och åtgärdsservice av din fastighets kritiska funktioner, dygnet runt. Driftlarm reagerar på driftstörningar i din fastighet och uppmärksammar våra operatörer som svarar med åtgärder anpassade efter situationen.

Driftlarm övervakar effektivt:

  • Elförsörjning
  • Kylanläggningar
  • Frysanläggningar
  • Värmeaggregat
  • Serverrum

Hisslarm och hissnödtelefon

Att fastna i en hiss är sällan en uppskattad upplevelse men med larmövervakning och nödtelefon kopplad till vår larmcentral kan du skapa en trygg miljö för boende och besökare i din fastighet – dygnet runt. Våra operatörer tar emot larmet och kallar in exempelvis brandkår eller jourfirma för att åtgärda problemet, och vi finns hela tiden tillgängliga för att lugna den person som fastnat i hissen.

Läs mer om våra larmcentraltjänster för fastigheter

Kontakt

Larmcentral Jourmontör

Akuta ärenden jourtid
Telefon 08-657 77 00
Fax 08-657 77 10
larmcentral@jourmontor.se

 

Kundtjänst Jourmontör

Vardagar 07:00-17:00
Telefon 08-657 77 01
Fax 08-657 77 10
kundtjanst@jourmontor.se