Securitas security Madrid

Tillfälliga larmlösningar stärker ditt skydd

Ett portabelt inbrottslarm med eller utan kamera är ett effektivt alternativ när du tillfälligt behöver förstärka ditt inbrottsskydd.

Vid tillfällen när det inte är möjligt att sätta upp ett permanent larm är våra tillfälliga larmlösningar ett perfekt alternativ för att förstärka skyddet. Det kan exempelvis vara i väntan på att en permanent lösning ska komma på plats, vid en renovering, vid evenemang, på byggarbetsplatser, vid vägbyggen och punktskydd av värdefullt gods som tillfälligt förvaras i olarmade lokaler etc.

Med våra tillfälliga larmlösningar får du snabbt upp ett larm anpassat efter din verksamhets behov inklusive kameraövervakning med intelligent videoanalys om du har behov av det. Larmet kopplas till vår larmcentral och vi kombinerar våra tillfälliga larmlösningar med tjänster som rondering, rondering med hund, stationära väktare och väktarutryckningar för att ge en komplett och kostnadseffektiv lösning.
Klicka här för att läsa mer om vår larmcentral.
Klicka här för information om våra mobila tjänster.
Klicka här för information om våra hundekipage.
Klicka här för information om våra stationära tjänster.
Klicka här för information om vår utryckningsverksamhet.

Fördelar med våra tillfälliga larmlösningar:

  • Skräddarsys efter din verksamhets behov
  • Kan sättas både inomhus och utomhus
  • Kontrollerad larmöverföring
  • I kombination med våra personella tjänster ger de en kostnadseffektiv och komplett larmlösning

Vi erbjuder olika alternativ för tillfälliga larmlösningar, se nedan.

Tillfällig kameraövervakning

Vid våra tillfälliga larmlösningar som inkluderar kameraövervakning använder vi oss av system med ”intelligenta” kameror och videoanalys. Här är det kameran som larmar och med speciell mjukvara kan vi programmera dem att reagera vid specifika beteenden. Klicka här för att läsa mer om vilka möjligheter våra kameratjänster ger.

Tillfällig larmövervakning med videoverifiering

Våra tillfälliga larmlösningar med videoverifiering är ett mer traditionellt larmsystem, baserat på rörelsedetektorer. Rörelsedetektorerna är utrustade med kameror som vid ett larm skickar kortare filmsekvenser till larmcentralen, vilket hjälper våra operatörer att sätta in rätt åtgärder snabbare. Det är dock inte en kameraövervakning i den bemärkelsen att våra larmoperatörer kan koppla upp sig mot kameran för övervakning.

Tillfällig larmövervakning utan videoverifiering

Vid våra tillfälliga larmlösningar utan videoverifiering använder vi oss av ett traditionellt larmsystem som är baserat på rörelsedetektorer. Larmväskan har sex inbrottssektioner i sitt standardutförande och kan byggas ut till 64 sektioner. Det går även att addera överfallslarm samt brandvarning och ytterligare sensorer.

Du monterar enkelt larmväskan själv

Securitas levererar flexibla och användarvänliga larmväskor som går att installera både inomhus och utomhus. Klicka på filmklippet till vänster för att se vilka komponenter som ingår och hur du monterar larmet.

Kontakta oss för mer information om tillfälliga larm
*
*
*
*
*
*