vaktare vid bil

Personlarm och fordonslarm

Våra person- och fordonslarm innehåller ofta gps. Ett personlarm med gps gör det möjligt för våra operatörer att fastställa din position om något händer dig så att vi kan skicka dig den hjälp du behöver. Fordonslarm med gps kopplat till vår larmcentral gör att vi exempelvis kan följa din transport och få larm om den avviker från den bestämda rutten eller få fram position ditt fordon om det stulits.

Personlarm

Securitas personlarm är en komplett personlarmstjänst som innehåller mobilt larmpaket med eller utan gps-positionering och uppkoppling till vår larmcentral. Oavsett var du befinner dig är vi bara ett knapptryck bort. Klicka här för att läsa mer om vår larmcentral.

Personlarmet är smidigt och effektivt och ger dig ökad trygghet. Om du hamnar i en hotfull situation eller råkar ut för en olycka kopplas du direkt till en operatör i Securitas larmcentral genom en enkel knapptryckning. När du trycker på larmet etableras en talförbindelse mellan ditt larm och vår larmcentral där vi kan höra vad som händer runt dig men du inte kan höra oss. Det är för din egen säkerhet.

Personlarm med gps

Ett personlarm med gps-positionering bär du med dig hela tiden. Fördelen med larmet är att våra operatörer kan fastställa din position via gps och skicka en insats till platsen där du befinner dig.

Personlarm utan gps

Ett personlarm utan gps-positionering kan din personal bära med sig eller ha monterat i till exempel kassan eller receptionen. Larmet knyts till en tidigare bestämd adress och vid behov av assistans skickas en insats till den bestämda adressen.

Klicka här för att beställa ditt personlarm.

Fordonslarm

Securitas erbjuder högteknologiska gps-tjänster, till exempel vid spårning av olika fordon, exempelvis bilar och lastbilar. Detta sker genom den senaste gps- och mobiltelefontekniken som kan positionsbestämma och följa ett försvunnet fordon i hela Europa.

Åtgärd vid larm

När ett larm utlöses startar ett kartprogram automatiskt på larmcentralen. Kartan visar var fordonet befinner sig och operatören kan sätta in tidigare överenskommen åtgärd. Klicka här för att läsa mer om vår larmcentral.

Positionering

En transports position eftersöks med bestämda tidsintervall eller vid förfrågan. Funktionen hjälper bland annat åkerier att ge korrekt information om beräknad leverans till sina kunder.

Ruttkontroll

Ett fordon kopplas ihop med en viss rutt som kunden själv sätter upp. Om fordonet avviker från rutten skickas larm till operatören.

Positionering av stulna fordon

Larmenheter för övervakning via gps kan monteras på alla stöldbegärliga fordon; bilar, båtar, byggmaskiner etcetera, och kan användas av både företag och privatpersoner. Om fordonet stjäls kan larmcentralen positionera fordonet och vidta åtgärder.

Kontakt

Securitas larmcentral

personlarm@securitas.se

Klicka här för att beställa personlarm