larmoperator

Fjärrstyrd larmverifiering

Fjärrstyrd larmverifiering ger kortast möjliga tid till ingripande och åtgärd när något händer. I många fall redan innan en incident hunnit inträffa. Inbrott på gång, intrång eller brand – Securitas operatörer analyserar situationen i realtid via livevideo och vidtar åtgärder för att förebygga eller minimera skada.

Stöld förhindras på byggarbetsplats med hjälp av integrerat högtalarsystem

Securitas skräddarsyr intelligenta videoanalyssystem för varje specifik plats för att automatiskt upptäcka potentiella hot och faror inom området-- innan något händer. Med hjälp av fasta kameror, panorering, zoom och värmekänsliga kameror kan hela området bevakas från alla vinklar, dygnet runt. Klicka på filmklippet nedan för att se hur det fungerar i praktiken.

Läs mer om fjärrstyrd larmverifiering

Vill du komma i kontakt med Securitas kameragrupp?

Hör av dig till oss på e-postadress: kamera@securitas.se