vaktare i hamn

Hamn- och sjöfartsskyddstjänster

Securitas övervakar hamnanläggningar med teknik och personell bevakning. Vi utför arbetet enligt den internationella ISPS-koden i samtliga tre skyddsnivåer, allt enligt din hamnanläggnings skyddsplan och Sjöfartsinspektionens krav. 

Vi erbjuder allt som behövs inom sjöfartsskydd, exempelvis:

Säkerhetsanalyser och säkerhetsplaner

Vi har lång erfarenhet av svenskt och internationellt säkerhetsarbete i hamnanläggningar och vi hjälper dig att analysera din verksamhet för att hitta säkerhetsriskerna samt att ta fram eller uppdatera en plan för säkerhetsarbetet. Vid behov kan vi också utföra en extern audit där vi går igenom befintlig säkerhet och efteråt föreslår eventuella förbättringar med rutiner och processer.

Tekniska säkerhetssystem och väktartjänster

Vi jobbar både med teknik och personell bevakning. Vi designar och installerar beprövad säkerhetsteknik i hamnområden utifrån din verksamhets behov och kan ge dig rekommendationer utifrån alla former av mekaniska, tekniska och elektroniska åtgärder. Säkerhetstekniken kan kompletteras med både stationära och mobila väktare utifrån behov. Vi utbildar våra väktare med uppdrag i hamnar, enligt ISPS 18.2. I händelse av att myndigheterna beslutar om nivåhöjning kan vi ingå ett speciellt avtal om en prioriterad inställelse på plats inom ett par timmar i just din anläggning.

Kontroller och inspektioner

Våra hamn- och sjöfartsskyddskontrollanter är specialutbildade väktare, enligt FAP 699-1, och förordnade av länsstyrelsen för kontroll av bland annat personal och passagerare samt bagage och gods som ska tas in på hamnområdet eller ombord på fartyg (passagerarkryssningar). Vid kontrollen kontrolleras att inte vapen, sprängämnen, radioaktiva preparat eller andra tillhyggen införs som kan användas för att skada eller skapa kaos i hamnanläggningen eller ombord på fartyget. Ett avtal med Securitas fasta eller mobila team innebär att hamnanläggningen lever upp till kraven mot myndigheterna.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss