Securitas flygplatskontrollanter i möte med kund i säkerhetskontrollen

Flygplatstjänster

Securitas kombinerar både säkerhet och service i våra flygplatstjänster. Vi levererar samtliga säkerhetstjänster som behövs på en flygplats, från säkerhetskontroll och ronderande bevakning till fraktröntgen och operativ räddningstjänst. Vi utför även rena servicetjänster i form av ledsagning av funktionshindrade personer samt hantering av bagagevagnar och parkeringsservice.

Här presenterar vi några av våra vanligaste tjänster för flygplatssäkerhet.

Flygplatskontrollant

Våra flygplatskontrollanter utför säkerhetskontroll av passagerare, handbagage och incheckat bagage samt tillträdeskontroll och dokumentkontroll.

PRM-tjänster

En person med funktionsnedsättning kan ibland behöva hjälp  till och från sin flight på en flygplats. Securitas kan med sin rikstäckande närvaro erbjuda välutbildad personal för PRM-tjänster på flygplatser av olika storlekar. Läs mer i produktbladet längre ner.

Väktare och skyddsvakt

Våra väktare är även utbildade flygplatskontrollanter och utför tillträdesskydd och passerkontroll för personal och transporter till och från flygplatsens område. Våra skyddsvakters uppgift är att skydda skyddsobjektet, i det här fallet flygplatsen. Klicka här för att läsa mer om ronderande bevakning och klicka här för att läsa mer om våra skyddsvakter.

Parkeringsservice

Vår personal ansvarar för parkeringsservice på flygplatsens parkeringar och övervakar även tekniska delar som parkeringsbommar och parkeringsautomater. Klicka här för att läsa mer om vår parkeringsservice.

Säkerhetskontroll av gods

Våra fraktröntgenoperatörer utför säkerhetskontroll av flygfraktgodset enligt gällande regelverk till exempel med röntgen och sprängämneskontroll men även andra metoder för att säkerställa att flygfraktgodset inte innehåller förbjudna föremål.

Flygplatsbrandmän 

Vi bemannar räddningsstyrkor på både civila och militära flygplatser och utbildar även flygplatsbrandmän.

Vi har också lång erfarenhet av att utbilda flygplatskontrollanter och röntgenoperatörer. Kontakta oss om du vill veta mer.

Trygghet på 120 sekunder

Med mer än 20 miljoner passagerare och drygt 230 000 starter och landningar per år är Arlanda Sveriges största flygplats. Securitas brandmän bemannar räddningstjänsten på Arlanda och är året runt, under dygnets alla timmar, redo om olyckan skulle vara framme.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss