radgivning for brandskydd

Vi har jobbat med brandsäkerhet i 80 år

Vi kan säkerhet och vi har både lång erfarenhet och spetskompetens inom brandskydd. Vi hjälper dig att bygga upp eller förbättra det systematiska brandskyddsarbetet. Vi genomför riskanalyser tillsammans med dig och hjälper dig att sätta ihop och utbilda din brandskyddsorganisation. Kort och gott – vi finns med dig som stöd i hela processen.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) behövs för att skydda företagets tillgångar på ett kostnadseffektivt sätt och för att uppfylla Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Det innebär att brandriskerna hanteras med olika skyddsåtgärder så att det finns en effektiv balans däremellan. Vi erbjuder dig rådgivning och aktivt stöd i uppbyggandet och vid förbättring av din verksamhets systematiska brandskyddsarbete. Vi hjälper dig bland annat genom att bygga upp och utbilda din brandskyddsorganisation och att sammanställa all nödvändig dokumentation.

Vi börjar alltid med en riskbedömning för att se om det nuvarande skyddet är tillräckligt med hänsyn till riskerna, lagkrav och det som är skyddsvärt. Vid behov upprättar vi brandskyddsbeskrivning, brandritningar, utrymningsplaner och insatsplaner. Du får tillgång till all information via ett IT-stöd som möjliggör en effektiv kontroll och överblick över säkerheten.

Läs mer om våra tjänster inom systematiskt brandskyddsarbete

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss