Securitas raddningstjanst pa helikopterplatta

Brandskydd som integrerad del i säkerhetslösningen

Vi levererar alla slags räddningsinsatser anpassade till våra kunders förutsättningar – allt från en första insatsperson (IVPR, FIP) till räddningsenheter som självständigt kan genomföra rök- eller kemdykning. Vår styrka är att vi kan bygga upp en integrerad säkerhetslösning med fokus på det förebyggande arbetet. 

För större industrier, sjukhus och liknande verksamheter levererar vi en komplett säkerhetslösning omfattande industribrandkår, systematiskt brandskyddsarbete och utbildningar. Det unika koncept Securitas kan erbjuda är att integrera brandskyddsarbetet med vår väktarleverans där våra väktare utgör en viktig del i det förebyggande brandskyddsarbetet tillsammans med väl utbildade brandmän och brandbefäl. Vi kan själva utbilda nödlägesorganisationer och systematiskt utveckla insatsförmågan samt skapa bättre förutsättningar för räddningstjänstens insats.

Vi ansvarar idag för räddningsinsatser på civila och militära flygplatser, industrier, sjukhus och andra anläggningar med höga krav på en effektiv insats.

Konceptet i väntan på räddningstjänsten (IVPR) innebär att man samutnyttjar samhällets resurser genom att komplettera offentliga resurser med privata.

IVPR utförs av Securitas ronderande väktare som larmas ut samtidigt som räddningstjänsten när ett larm kommer till SOS. Eftersom våra väktare rör sig över stora områden under alla tider på dygnet kan de ofta vara först på plats. Väl på plats lämnar de en lägesbeskrivning till larmcentralen vilket gör att räddningstjänsten kan dimensionera sin insats. Väktarna kan också vidta kritiska åtgärder som exempelvis att:

  • Varna
  • Skapa fria luftvägar
  • Utföra hjärt- och lungräddning med hjärtstartare
  • Släcka med handbrandsläckare
  • Spärra av riskområde

I Falu kommun utgör Securitas väktare en värdefull resurs och rycker ut samtidigt som räddningstjänsten. Klicka här för att läsa en artikel i Dalademokraten om samarbetet med Falu kommun och räddningstjänsten DalaMitt.

I väntan på räddningstjänsten kommer Securitas

IVPR utförs av Securitas ronderande väktare som larmas ut samtidigt som räddningstjänsten när ett larm om brand eller sjukdomsfall kommer till SOS. Eftersom våra väktare rör sig över stora områden under alla tider på dygnet kan de ofta vara först på plats. Klicka på filmen till höger för att höra om samarbetet mellan Securitas, Räddningstjänsten Väst och Gekås i Ullared.

Securitas brandmän är redo för insats på Malmen

Securitas ansvarar för räddningstjänsten på det militära flygfältet Malmen utanför Linköping. Våra brandmän är redo att släcka bränder och rädda liv varje gång ett flygplan eller helikopter är i luften.

Läs mer om i väntan på räddningstjänst

Trygghet på 120 sekunder - Securitas flygplatsbrandmän

Med mer än 20 miljoner passagerare och drygt 230 000 starter och landningar per år är Arlanda Sveriges största flygplats. Securitas brandmän bemannar räddningstjänsten på Arlanda och är året runt, under dygnets alla timmar, redo om olyckan skulle vara framme.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss