vaktare kontrollerar brandslackare

Vi underhåller ditt brandskydd

Anlita Securitas för drift och support av ditt brandskydd som en del i en säkerhetslösning så får du en kostnadseffektiv lösning och mer tid för din kärnverksamhet. Med våra certifierade brandvakter har du också möjlighet att tillfälligt förstärka ditt brandskydd om behovet skulle uppstå.

Brandskyddet består av flera förebyggande skyddsåtgärder som ska hindra att en brand uppstår och begränsa konsekvenserna vid en eventuell brand. För att säkerställa att brandskyddet fungerar och för att uppfylla lagen om skydd mot olyckor behöver drift och underhåll genomföras. Om du anlitar Securitas för drift och underhåll av din verksamhets brandskydd får du en kostnadseffektiv lösning med hög kvalitet samtidigt som du får mer tid att fokusera på din kärnverksamhet.

Vi utför även årligt underhåll på handbrandsläckare och inomhusbrandposter enligt SS 3656 och SS-EN-671 samt månads- och kvartalsprov på brand- och utrymningslarm enligt SBF 110.

  • Drift och underhåll utförs regelbundet med god kvalitet och tar inte tid eller fokus från din kärnverksamhet.
  • Tjänsten kan utföras av specialutbildade väktare och som en del i en säkerhetslösning.
  • Arbetet dokumenteras i ett interaktivt IT-stöd som ger dig en god överblick.
  • Securitas kan åtgärda brister och felanmäla direkt till dina leverantörer.
  • Securitas specialister kan hjälpa till med uppbyggnad och utveckling av brandskyddet.

För att säkerställa att din personal får kunskap om verksamhetens risker och byggnadens brandskydd kan tjänsten kompletteras med utbildning och utrymningsövningar. Klicka här för att läsa om våra brandsäkerhetsutbildningar och utrymningsövningar.

Stärk skyddet med våra brandvakter

Med våra certifierade brandvakter uppfyller du försäkringsföretagens krav för att tillfälligt förstärka brandskyddet vid ökad brandrisk, exempelvis vid heta arbeten, eller vid reducerat ordinarie brandskydd. Brandvakterna säkerställer att en riskanalys utförs, kontrollerar utrustning och tillstånd samt förebygger olyckor under arbetet och efterbevakningstiden. Vi har också behörighet att utbilda och certifiera för heta arbeten.

Brandskydd på schemat

På Rosersbergs brand- och räddningsskola utanför Stockholm utbildas Securitas väktare för att kunna utföra egenkontroller av brandskyddet, underhålla brandredskap och sköta om brandlarm för våra kunders räkning, något som spar både tid och pengar.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss