vaktare kontrollerar brandlarm i kontorslokal

Brandlarm

Ett automatiskt brand- och utrymningslarm som tidigt upptäcker en brand kan rädda liv och minimera skador på egendom och miljö. För att vara säker på att systemet fungerar som det ska om en olycka är framme, och för att uppfylla de höga krav som reglerna ställer, krävs kontinuerligt underhåll. Securitas erbjuder därför en helhetslösning med både godkänd anläggning och drift i form av skötsel och underhåll.

Den primära uppgiften för brandlarmet är att tidigt upptäcka en begynnande brand och därigenom skydda liv, verksamhet, egendom och miljö. Utrymningslarm aktiveras och larmsignal överförs till räddningstjänst eller egen larmorganisation som vidtar åtgärder för att minimera skadorna.

Vi tillhandahåller en komplett funktionslösning för brandlarm i ett enda avtal; konsultkompetens, godkänd brand- och utrymningslarmanläggning, skötsel och underhåll av anläggningen samt samordning av opartisk besiktning. Det här ingår:

  • Vår behöriga brandingenjörer utformar anläggningens funktion och omfattning tillsammans med dig och eventuella kravställare.
  • Upphandling av godkänd brand- och utrymningslarmanläggning som sedan tillhandahålls i vårt avtal.
  • Skötsel med månads- och kvartalsprov av utbildade anläggningsskötare.
  • Service och reparationsarbeten.
  • Samordning av återkommande revisionsbesiktning av opartisk behörig besiktningsfirma.
  • Råd och samordning vid ut- eller ombyggnad av anläggningen.

Ett automatiskt brandlarm utgör den tekniska delen av ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi erbjuder även förebyggande åtgärder såsom egenkontroller, underhåll av brandsläckare och utbildningar för personalen etc.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss