vaktarutryckning med brandslackare

Brand och räddning

Securitas erbjuder allt från förebyggande brandskydd till rena räddningsinsatser och utbildning inom brandskyddsarbete. Vi tar ansvar för helheten och hjälper dig som kund att identifiera den bästa säkerhetslösningen för dig och din verksamhet. Vi är en partner som kan hjälpa dig under varje steg i processen och vi ser till att du uppfyller alla verksamhetens krav på brandskydd.

Våra tjänster inom brand och räddning är uppdelade i följande tjänsteområden.

Rådgivning inom SBA

Vi hjälper dig att bygga upp och förbättra det systematiska brandskyddsarbetet. Vi stöttar som rådgivare och genomför riskbedömningar för att rekommendera eventuella förbättringar.

Drift och underhåll av brandskyddet

Vi genomför egenkontroller av ditt brandskydd, månads- och kvartalsprov på ditt brandlarm eller service på dina brandredskap på ett kostnadseffektivt sätt och med hög kvalitet.

Utbildning

Utbildning krävs för att skapa och säkerställa ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete så att olyckor förebyggs och så att händelser kan hanteras effektivt om de inträffar. Vi anpassar utbildningarna efter din verksamhet.

Operativa räddningsinsatser

Vi levererar alla slags räddningsinsatser anpassade efter våra kunders förutsättningar – allt från en första insatsperson (IVPR, FIP) till räddningsenheter som självständigt kan genomföra rök- eller kemdykning.

Brandskyddsprodukter

Vi tillhandahåller handbrandsläckare, inomhusbrandposter, varselskyltar, utrymningsskyltar och andra brandskyddsprodukter samt hjärtstartare och sjukvårdsprodukter till konkurrenskraftiga priser.

Brandlarm

Vi erbjuder en helhetslösning med både godkänd anläggning och drift i form av skötsel och underhåll.

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig, så hjälper vi dig.

Klicka här för att komma i kontakt med oss