vaktare vid bil

Bevakningstjänster - Ronderande bevakning

Våra mobila tjänster och bevakningstjänster är ett kostnadseffektivt alternativ med väktare som utför till exempel rondbevakning för flera kunder inom ett begränsat geografiskt område, rycker ut vid larm samt öppnar och stänger företagens lokaler.

Bevakningstjänster

Våra mobila bevakningstjänster är en samling uppdrag utförda av mobila väktare vilket är ett kostnadseffektivt alternativ. Du betalar bara för den tid du behöver oss och du delar kostnaden med andra kunder inom samma geografiska område. Nedan presenterar vi områdesbevakning och ronderande bevakning som ofta utgör grunden till våra mobila tjänster och som kan kopplas ihop med övriga uppdrag enligt önskemål

Bevakningstjänster: områdesbevakning

Securitas områdesbevakning förebygger brott samt ger ökad trygghet och säkerhet på tider när verksamheter står obemannade. Som kund får du del av en bilburen väktare som cirkulerar inom ett angivet geografiskt område, iakttar, gör ej tidsbestämd yttre tillsyn och rapporterar om händelser. Eftersom väktaren hela tiden befinner sig i samma område får du snabba inställelsetider vid larm.

Bevakningstjänster: ronderande bevakning

Med rondering undviker du skador samt säkerställer att dina fastigheter är stängda, låsta och tillkopplade. Under ronden kontrollerar vi exempelvis dörrar, fönster och utrymningsvägar, till- eller frånslag av inbrottslarm samt behörighetskontroll av personal, besökare och bilar på området. Väktaren rapporterar kontinuerligt sitt arbete och ger därför dig en god översikt över åtgärder och iakttagelser under ronden.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss