Skip to main content
  • Bra priser
  • Certifikat
  • Flexibelt

Heta arbeten

Tillfälliga brandfarliga och heta arbeten orsakar årligen brandskador för hundratals miljoner kronor. Att förhindra dessa skador kräver oftast inga avancerade brandskyddsåtgärder, utan det räcker många gånger med utbildning, ordning och strikta säkerhetsrutiner.

Info om utbildningen

Alla har ett ansvar i att minska riken för brand och försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att den som utfärdar tillstånd, utför heta arbeten eller verkar som brandvakt ska kunna uppvisa certifikat. Vår kurs för heta arbeten är utformad enligt Svenska Brandskyddsföreningens föreskrifter.

Vem riktar sig kursen till?

Anställda och entreprenörer som ska vara brandvakter eller själva utför heta arbeten. Utbildningen vänder sig också till arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av heta arbeten.

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

  • Vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.
  • Ansvara för, bevaka och utföra heta arbeten i hela Norden.

Godkänd deltagare erhåller ett certifikat som är giltigt i fem år.

Kursfakta

Längd: Heta arbeten är en heldagskurs och tar cirka sex-åtta timmar att genomföra.

Plats: Kursen är flexibel och kan utföras hos oss, hos er eller på distans.

Pris: Priset varierar beroende på upplägg och plats.

Bokningsvillkor

Debitering sker efter avslutad utbildning.

Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

Kontakta oss

Hittar du inte ett passande utbildningstillfälle?

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.