Skip to main content
  • Bra priser
  • Flexibelt
  • Viktig kunskap

Föreståndare brandfarlig vara

Med rätt kunskap och utbildning kan du undvika explosion eller oavsiktlig uppkomst av brand vid hantering av brandfarliga varor. Boka in dig på denna utbildning för att säkerställa att du har rätt kunskap för din verksamhet.

Info om utbildningen

Felaktig hantering av brandfarliga varor utgör en stor risk för explosion eller oavsiktlig uppkomst av brand. I Lagen om brandfarliga och explosiva varor regleras de krav som ställs på verksamhetsutövare för att minimera riskerna.

Om din verksamhet kräver tillstånd för hantering av brandfarliga varor är du ansvarig för att utse och utbilda en eller flera föreståndare. Den här utbildningen ger föreståndaren god kunskap om brandfarliga varor i mindre omfattning och de risker som hanteringen innebär.

Vem riktar sig kursen till?

Utbildningen riktar sig i första hand mot föreståndare, ställföreträdande föreståndare och övrig personal som hanterar brandfarliga varor i mindre omfattning.

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

  • Lagstiftning och bestämmelser.
  • Föreståndarens ansvar och befogenheter.
  • Riskerna med brandfarliga varor.
  • Förebyggande skyddsåtgärder.
  • Åtgärder vid utflöde och andra olyckor. 

Kursfakta

Längd: Föreståndare brandfarlig vara är en heldagskurs och tar cirka sex timmar att genomföra.

Plats: Kursen är flexibel och kan utföras hos oss, hos er eller på distans.

Pris: Priset varierar beroende på upplägg och plats.

Bokningsvillkor

Debitering sker efter avslutad utbildning.

Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

Kontakta oss

Hittar du inte ett passande utbildningstillfälle?

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.