Skip to main content
  • Bra priser
  • Flexibelt
  • Viktig kunskap

Brandskyddskontrollant

Egenkontroller utförs för att säkerställa att brandskyddet fungerar om något skulle inträffa. Vi utbildar dig i rollen som brandskyddskontrollant så att du kan känna dig trygg med uppgiften.

Info om utbildningen

För att brandskyddet ska fungera måste egenkontroll och underhåll genomföras kontinuerligt. Ett brandskydd består av flera olika förebyggande skyddsåtgärder för att förhindra eller begränsa konsekvenserna av en brand. En avgörande faktor är att skyddsåtgärderna fungerar om de skulle behövas.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen Brandskyddskontrollant riktar sig till dig som är utsedd av brandskyddsansvarig att bland annat genomföra egenkontroller av brandskyddet.

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

  • Innebörden och vikten av systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
  • Syftet med egenkontroll av brandskyddet.
  • Syfte och funktion för olika brandskyddsåtgärder och hur dessa ska kontrolleras.
  • De vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas.
  • Hur en egenkontroll av brandskyddet utförs med stöd av rapporteringssystem, checklista och kontrollinstruktioner. 

Kursfakta

Längd: Brandskyddskontrollant är en halvdagskurs och tar cirka tre timmar att genomföra.

Plats: Kursen är flexibel och kan utföras hos oss, hos er eller på distans.

Pris: Priset varierar beroende på upplägg och plats.

Bokningsvillkor

Debitering sker efter avslutad utbildning.

Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

Kontakta oss

Hittar du inte ett passande utbildningstillfälle?

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.