Skip to main content
 • Bra priser
 • Certifikat
 • Ökar säkerheten

Brandskyddsansvarig (Fördjupning)

Är du ansvarig för brandskyddsarbetet på ett litet eller medelstort företag utan en komplicerad riskbild? I vår fördjupande utbildning för brandskyddsansvarig får du kunskap om till exempel risker, systematiskt brandskyddsarbete (SBA), lagar och regler.

Info om utbildningen

I denna utbildning får du kunskap om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) med förebyggande brandskydd och åtgärder i händelse av brand. Efter utbildningen kan du bland annat agera som föreståndare för brandfarlig vara, anläggningsskötare för brandlarm och tillståndsgivare för brandfarliga arbeten.

Du får även kunskap om hur du systematiskt kan arbeta med verksamhetens brandskydd för att minimera risker och säkra värdefull egendom vid brand.

Vem riktar sig kursen till?

Brandskyddsansvarig (Fördjupning) riktar sig till dig som ansvarar för brandskyddsarbetet på ett litet eller medelstort företag, där verksamheten inte anses ha en komplicerad riskbild. Du kan till exempel arbeta som EHS manager, fastighetsansvarig, underhållsansvarig, teknisk chef eller säkerhetschef. 

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha fördjupad kunskap om:

 • Brandvillkor och förlopp.
 • Lagstiftning, föreskrifter, praxis och standards.
 • Byggnadstekniskt brandskydd.
 • Automatiska brand- och utrymningslarm samt sprinklers.
 • Risk- och krishantering.
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
 • Hantering av brandfarliga varor.
 • Certifikat för brandfarliga arbeten och försäkringsregler. 

Kursfakta

Längd: Brandskyddsansvarig (Fördjupning) är en kurs som sträcker sig över fyra heldagar.

Plats: Delar av kursen är flexibla och kan utföras hos oss, hos er eller på distans. Den praktiska delen kan inte hållas på distans.

Pris: Priset varierar beroende på upplägg och plats.

Bokningsvillkor

Debitering sker efter avslutad utbildning.

Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

Kontakta oss

Hittar du inte ett passande utbildningstillfälle?

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.