Skip to main content
 • Bra priser
 • Flexibelt
 • Viktig kunskap

Anläggningsskötare brandlarm och talat utrymningsmeddelande

Ansvarar du för brandlarmet eller det talade utrymningsmeddelandet i din verksamhet eller utför du månads- och kvartalsprover? Vår utbildning ger dig nödvändiga kunskaper i skötsel och underhåll av brandlarm och talat utrymningsmeddelande, så att du kan känna dig trygg i din roll.

Info om utbildningen

Utbildningens syfte och mål är att ni ska få de kunskaper och verktyg som behövs för att kunna arbeta som anläggningsskötare för en anläggning med brandlarm och en med talat utrymningsmeddelande. Utbildningen följer kraven som ställs i SBF 110:8 och SBF 502:1 samt av försäkringbolagen
och övriga kravställare.

Ett brandlarm är ett livsviktigt system som inte bara räddar liv utan också reducerar brandskadekostnader. För att upprätthålla effektiviteten bör det
finnas minst två utsedda anläggningsskötare i din verksamhet, dessa ansvarar för skötsel och underhåll som en del av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment utformade efter den utbildningsplan som tagits fram av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som är utsedd till anläggningsskötare brandlarm på din arbetsplats eller ansvarar för det talade utrymningsmeddelandet.

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

 • Myndighetskrav
 • Regler för brandlarm - SBF 110:8
 • Regler för talat utrymningsmeddelandet - SBF 502:1
 • Kravställningar i BBR, arbetsmiljölagen
 • Anläggningsskötarens ansvar
 • Månads- och kvartalsprov
 • Upprättande av utförandespecifikation
 • Planering, projektering och systemuppbyggnad
 • Installation och placering av högtalare
 • Underhåll och service
 • Besiktningar

Kursfakta

Längd: Anläggningsskötare brandlarm och talat utrymningsmeddelande är en heldagskurs och tar cirka sju timmar att genomföra.

Plats: Kursen är flexibel och kan utföras hos oss eller hos er. Max 12 deltagare.

Pris: Kostnaden är 3 995 kronor per person. Priset kan variera beroende på upplägg och plats. Pris för eventuell förtäring tillkommer.

Bokningsvillkor

Debitering sker efter avslutad utbildning.

Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

Kontakta oss

Hittar du inte ett passande utbildningstillfälle?

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.