Skip to main content
 • Ger rätt verktyg
 • Räddar liv
 • Bra priser

Psykiska besvär och sjukdom

Varje år tar ca 1 500 människor sina liv i Sverige, det är mer än fyra om dagen. Psykisk ohälsa är ett utav vår tids största folkhälsoproblem och står för mer än 50% av sjukskrivningarna i Sverige.

Info om utbildningen

För att minska mänskligt lidande, sjukskrivningar och suicid krävs rätt kunskap. Vår grundutbildning inom psykiska besvär och sjukdom ger dig kunskap om depression, ångest, psykos, stressreaktioner, självmordsbeteenden och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD.

Vem riktar sig kursen till?

Denna kurs passar alla, rätt kunskap räddar liv. Du behöver inte ha några förkunskaper eller arbeta med den här typen av frågor för att kunna delta.

Utbildningen “Grundutbildning Psykiska Besvär och Sjukdom” är framtagen utav Karolinska Institutet, NASP och Stockholms läns landsting.

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren:

 • Ge förutsättningar i att våga fråga - våga lyssna - våga stanna kvar med en person som mår psykiskt dåligt.
 • Ge insikter i hur stress påverkar dig och din omgivning.
 • Ge insikt i vad psykiska besvär är för något.
 • Ge insikt i myter och fördomar.
 • Hur man känner igen olika symtom som karaktäriserar olika former av psykisk sjukdom och psykiska tillstånd samt självmordsrisk.
 • Hur man kan hjälpa personen att söka adekvat professionell hjälp, behandling och andra former av stöd för sina besvär.

Kursinnehåll

 • Inledning.
 • Psykiska besvär/psykisk sjukdom.
 • Psykiska sjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, självmordsbeteende.
 • Del 1: Depression.
 • Del 2: Ångest, självskadebeteende, stress, trauma och återhämtning.
 • Del 3: Psykossjukdomar.
 • Del 4: Autism och ADHD.
 • Del 5: Självmord/självmordsförsök.
 • Vart kan man vända sig förutom till den vanliga vården.
 • Avslutning.

Kursfakta

Längd: Grundutbildning psykiska besvär och sjukdom är en heldagskurs och tar cirka åtta timmar att genomföra.

Plats: Kursen kan utföras på plats hos oss eller hos er, den kan inte hållas på distans.

Bokningsvillkor

Debitering sker efter avslutad utbildning.

Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

Kontakta oss

Hittar du inte ett passande utbildningstillfälle?

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.