Skip to main content
 • Ger rätt verktyg
 • Räddar liv
 • Bra priser

Psykisk ohälsa och bemötande

Varje år tar ca 1 500 människor sina liv i Sverige, det är mer än fyra om dagen. Psykisk ohälsa är ett utav vår tids största folkhälsoproblem och står för mer än 50% av sjukskrivningarna i Sverige.

Info om utbildningen

För att minska mänskligt lidande, sjukskrivningar och självmord krävs kunskap. Den här utbildningen ger dig en grundkunskap om psykiska besvär och sjukdomar samt kunskap om bemötande och det goda samtalet.

Vem riktar sig kursen till?

Utbildningen psykisk ohälsa och bemötande vänder sig till hela civilsamhället som till exempel personal inom skola, kommun, företag och föreningar. Du behöver inte ha några förkunskaper eller arbeta med den här typen av frågor för att kunna delta. Kunskap är viktig för att minska psykiskt lidande, sjukskrivningar och självmord.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskaper och strategier för att förhindra och minska psykisk ohälsa. Hur man tar kontakt och stödjer en person som befinner sig i en kris eller självmordssituation.

Kursmål

Efter denna utbildning kommer du att kunna:

 • Förstå hur psykisk ohälsa kan uppstå och hur självmord kan förebyggas.
 • Förstå vikten av aktivt lyssnande, veta hur du bemöter och samtalar
  med en människa som inte mår psykiskt bra eller befinner sig i en kris- eller självmordssituation.
 • Ha kunskap om vanliga myter och fördomar.
 • Beskriva ett 112-samtal samt beskriva alla medborgares rätt till nödvärn och nödrätt.

Kursinnehåll

 • Självmord kan förebyggas – psykisk ohälsa, fakta och statistik, psykiska sjukdomar, riskfaktorer för självmord, sårbarhet, myter och fördomar.
 • Bemötande och förhållningssätt.
 • Samtalsträning.
 • Vilken hjälp finns att tillgå.
 • 112 samtal, nödvärn och nödrätt.
 • Avslutning, uppföljning/reflektion, utvärdering.
 • Kursintyg.

Kursfakta

Längd: Utbildningen psykisk ohälsa och bemötande är en halvdagskurs och tar cirka fyra timmar att genomföra.

Plats: Kursen kan utföras på plats hos oss eller hos er, den kan inte hållas på distans.

Övrigt: Max 12 deltagare per kurs.

Bokningsvillkor

Debitering sker efter avslutad utbildning.

Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

Kontakta oss

Hittar du inte ett passande utbildningstillfälle?

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.