Skip to main content
  • Bra priser
  • För ökad säkerhet
  • Flexibelt

Utbilda dig till säkerhetskontrollant

Ska du arbeta som säkerhetskontrollant? I denna utbildning får du den kunskap du behöver med hjälp av teoretiska föreläsningar varvat med diskussioner och praktiska övningar.

Målgrupp

Säkerhetskontrollant är en arbetsspecifik utbildning för säkerhetspersonal som utför säkerhetskontroll av:

  • Passagerare, kabinbagage och lastrumsbagage, andra personer än passagerare och medförda föremål.
  • Flygföretagens post och materiel, förnödenheter för användning ombord och till flygplatsen.

Nivå

Arbetsspecifik utbildning.

Omfattning

Säkerhetskontrollant omfattar 31 lektionstimmar.

Förkunskapskrav och andra villkor

  • Godkänt resultat på Grundutbildning för säkerhetspersonal.
  • Säkerhetsprövning med godkänt resultat ska vara genomförd innan utbildningens start.

Våra certifierade instruktörer genomför en ID-kontroll på deltagarna innan start.

Upplägg

Ovanstående kompetenser är fördelade över 31 lektionstimmar och omfattar kraven på utbildning för säkerhetskontroll av passagerare, kabinbagage och lastrumsbagage, andra personer än passagerare och medförda föremål flygföretagens post och materiel, förnödenheter för användning ombord och till flygplatsen.

Teoretiska föreläsningar varvas med diskussioner, praktiska övningar, både i klassrum och i flygplatsens säkerhetskontroll samt grupparbeten, rollspel och säkerställande av praktiska förmågor. Utbildningen avslutas med teoretiskt prov.

Kursmål

Utbildningen syftar till att ge deltagaren de kunskaper och förmågor som är förutsättningarna inför praktik på arbetsplatsen och arbete som säkerhetspersonal, och uppfyller de krav som ställs i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd.

Bokningsvillkor

Debitering sker efter avslutad utbildning.

Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

Kontakta oss

Nyfiken på våra utbildningar?

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.