Skip to main content
 • Bra priser
 • För ökad säkerhet
 • Flexibelt

Repetitionsutbildning – Teoretiska delkurser

Är det dags att förnya kunskaperna inom flygplatssäkerhet? Här har vi samlat information om våra teoretiska repetitionsutbildningar.

Upplägg

Denna teoretiska repetitionsutbildning består av flera delkurser i form av e-learningmoduler. Varje modul är uppbyggd på liknande sätt och innehåller fakta i form av text och bilder och som avslutas med ett kompetensprov.

För varje modul krävs 100 % rätt för att bli godkänd. Det är möjligt att göra om proven tills man når godkänd nivå och modulerna kan genomföras vid olika tillfällen. Säkerhetspersonal går alltid först den inledande modulen och sedan de moduler som är relevanta för sin behörighet.

Utbildningar som ska repeteras

Vid repetition av utbildningen Säkerhetskontrollant, som ska göras minst var femte år alternativt om man varit frånvarande från arbetet i sex månader, ska följande repetitioner genomföras via e-learning i LMS-plattformen:

 • Grundutbildning säkerhetspersonal – digital utbildning, två timmar.
 • Tillträdeskontroll, repetition – digital utbildning.     
                        
 • Säkerhetskontroll av personer och bagage, repetition - digital utbildning. 
             
 • Säkerhetskontroll av förnödenheter och flygföretagens post och materiel, repetition - digital utbildning.                                   

Därefter skall en praktisk del genomföras tillsammans med en certifierad instruktör.

Utbildningen som genomförs praktiskt heter:

 • Säkerhetspersonal, repetition - praktik en timme, två personer.

Bokningsvillkor

Debitering sker efter avslutad utbildning.

Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

Nyfiken på våra utbildningar?

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.