Skip to main content
  • Riskidentifiering
  • Minimera risker
  • Er förlängda arm

Säkerhetsvakt

Syftet med en säkerhetsvakt är att skydda entreprenörer som utför riskfyllda arbeten genom att identifiera säkerhetsrisker kopplat till olika arbeten. De arbetar metodiskt och systematiskt med att identifiera och rapportera risker och farliga förhållanden på arbetsplatsen för att minska risken för tillbud, ohälsa och olycksfall.

Kvinnlig säkerhetsvakt från Securitas i varselkläder och hjälm

Undvik arbetsmiljörisker på din arbetsplats med säkerhetsvakt från Securitas

Säkerhetsvakten är kundens förlänga arm i arbetet med att fastställa och ingripa vid arbetsmiljöproblem som skulle kunna skapa eller utgöra en risk för en olycka hos kunden. I uppdraget som säkerhetsvakt är man skyldig att rapportera till både kund och till Securitas om eventuella arbetsmiljörisker på en arbetsplats. Detta bidrar i det långa loppet till att förenkla kundens Systematiska Arbetsmiljöarbete (SAM). Säkerhetsvakten är tränad i första hjälpen samt viss brandbekämpning för att kunna genomföra en första insats när olyckan är framme.

Så här arbetar Securitas säkerhetsvakter:

  • Övervakar heta arbeten, inträden i farlig atmosfär, avspärrningar, höghöjdsarbete och genomför gasmätning.

  • Genomför kontinuerliga riskanalyser som sedan sammanställs i syfte att hela tiden höja arbetsplatssäkerheten hos kunden.

Säkerhet ska vara enkelt

Oavsett vilken typ av verksamhet du vill skydda så gör Securitas det det enkelt för dig. Med vår långa erfarenhet och expertis skräddarsyr vi en säkerhetslösning helt utifrån dina behov. Du får rätt skydd, koll på kostnader och konsekvenser vid oväntade händelser.

Första kontakten
Är du intresserad av våra säkerhetslösningar? Lämna en intresseanmälan via något av våra formulär.
Mötet
Vi kontaktar dig via de uppgifter du lämnat in. Ett första möte bokas in där vi ser över ditt säkerhetsbehov.
Offert
Vi skickar ut en offert utifrån de produkter och tjänster vi kommit överens om. När du är nöjd signar du och eventuella installationer utförs.
Klart
Nu är allt klart och du kan känna dig trygg i att Sveriges största och äldsta säkerhetsföretag tar hand om din, dina kollegors och verksamhetens säkerhet.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.