Skip to main content
  • Snabbt och enkelt
  • Trådlöst
  • Anpassningsbart

Tillfälligt brand- och utrymningslarm

Securitas erbjuder en rad olika brand- och utrymningslarm och kan även hjälpa er med mobila och trådlösa larm som är extra fördelaktigt vid temporära miljöer som till exempel en byggarbetsplats.

Illustration av produkter och tjänster från Securitas

Mobila och trådlösa brandlarm från Securitas

WES3 är ett mobilt och trådlöst brand- och utrymningslarm som är konstruerat för att skapa ett brandskyddssystem som uppfyller kraven på hälsa och säkerhet vid temporära miljöer. Larmet fungerar som så att en basstation snabbt identifierar vilken enhet som utlöst larmet vilket möjliggör snabba åtgärder och ett effektivt skydd av människor, byggnader och tillgångar. WES3 uppfyller högsta tekniska standard och har testats, godkänts och certifierats enligt EN54 samt är CE-märkt.

Larmet är enkelt att installera och är helt trådlöst. De trådlösa detektorerna ansluts enkelt genom ett knapptryck. Ett sammankopplat system aktiverar samtliga enheter vid händelse av larm vilket underlättar för snabb utrymning och lokalisering av brand. Efter avslutat projekt demonteras enheterna enkelt ner och kan sedan återanvändas vid framtida projekt.

Arbetsmiljöverkets riktlinjer

I Arbetsmiljöverkets föreskrift Byggnads- och anläggningsarbete §32 står det bland annat att uppkomst och spridning av brand skall förebyggas genom att brandredskap, branddetektor och alarmsystem ska finnas. I systemet ingår då, förutom larmtryckknappar och larmdon även detektorer som indikerar rök- eller värmeutveckling. En tidig indikering av brand ger förutom säkrare utrymningsförhållanden även bättre förutsättningar att i ett tidigt skede släcka en brand. Larmet behöver inte vara vidarekopplat till larmcentral/räddningstjänst men bör i sådana fall vidarebefordras automatiskt till lämpliga personer som kan larma räddningstjänst.

Exempel på när det finns behov av ett automatiskt utrymningslarm enligt regelverket SBF 505:

  • Ett stort antal arbetstagare vistas samtidigt på platsen.

  • Det finns risk för ett snabbt brandförlopp på grund av större mängder av brandfarlig vara eller andra lättantändliga och energirika ämnen.

  • Utrymningsvägarna är långa eller på annat sätt bristfälliga.

  • Räddningstjänstens insatstid är lång.

Säkerhet ska vara enkelt

Oavsett vilken typ av verksamhet du vill skydda så gör Securitas det det enkelt för dig. Med vår långa erfarenhet och expertis skräddarsyr vi en säkerhetslösning helt utifrån dina behov. Du får rätt skydd, koll på kostnader och konsekvenser vid oväntade händelser.

Första kontakten
Är du intresserad av våra säkerhetslösningar? Lämna en intresseanmälan via något av våra formulär.
Mötet
Vi kontaktar dig via de uppgifter du lämnat in. Ett första möte bokas in där vi ser över ditt säkerhetsbehov.
Offert
Vi skickar ut en offert utifrån de produkter och tjänster vi kommit överens om. När du är nöjd signar du och eventuella installationer utförs.
Klart
Nu är allt klart och du kan känna dig trygg i att Sveriges största och äldsta säkerhetsföretag tar hand om din, dina kollegors och verksamhetens säkerhet.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer här.