Skip to main content
  • Viktig kunskap
  • Bra priser
  • Ökar säkerheten

Brandskyddsutbildning (Komplett)

Utbildning i brandskydd är en värdefull investering för dig och dina medarbetare. Genom att förstå vikten av det förebyggande arbetet och hur du bör agera vid en brand, kan du undvika olyckor och kostsamma skador orsakade av brand.

Info om utbildningen

Varje år omkommer 100 personer i brandolyckor och fler än 30 000 brandskador anmäls till försäkringsbolagen. Vår kompletta brandskyddsutbildning anpassas efter din verksamhet och ger kunskap om brandförlopp samt det förebyggande arbetet.

En brandskyddsutbildning är av yttersta vikt för att din verksamhet ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor.

Vem riktar sig kursen till?

Detta är en komplett brandskyddsutbildning och är nödvändigt för alla på arbetsplatsen. Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del med släckningsövning.

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

  • De vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas.
  • Hur SBA-arbetet bedrivs och det individuella ansvaret.
  • Det tidiga brandförloppet.
  • Hur en utrymning och möjlighet att släcka en brand försvåras över kort tid.
  • Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd.
  • Vad som bör göras när det brinner.
  • Hur en mindre brand kan släckas med brandsläckare och brandfilt.

Kursfakta

Längd: Brandskyddsutbildning (Komplett) är en halvdagskurs och tar cirka tre och en halv timme att genomföra.

Plats: Delar av kursen är flexibla och kan utföras hos oss, hos er eller på distans. Den praktiska delen kan inte hållas på distans.

Pris: Priset varierar beroende på upplägg och plats.

Bokningsvillkor

Debitering sker efter avslutad utbildning.

Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

Kontakta oss

Hittar du inte ett passande utbildningstillfälle?

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.