Skip to main content

Rapportering av missförhållanden och överträdelser

För oss på Securitas är all medarbetares röster viktiga. Vi litar på att våra kollegor och externa intressenter ska hjälpa oss genom att höra av sig om en situation som hotar våra kärnvärderingar och rykte uppstår. Det är därför vi har skapat Securitas Integrity Line för rapportering av överträdelser.

På Securitas är våra medarbetare viktiga och gör en skillnad varje dag. Vi är stolta över hur de visar vad våra kärnvärderingar ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet innebär när att de skyddar människor och tillgångar runtom i världen. Dessa värderingar definierar vilka vi är och de styr oss i våra beslut och handlingar.

Genom att missförhållanden rapporteras får vi möjlighet att åtgärda situationen och förhindra att liknande situationer uppstår på nytt. Vi anser att det är viktigt att alla kan känna sig trygga när de gör sina röster hörda. Securitas Integrity Line är ett rapporteringssystem för medarbetare och andra intressenter där informationen hanteras konfidentiellt.

Securitas Integrity Line

Det här är ett verktyg som bidrar till en sund företagskultur, så att alla kan se att deras röster blir hörda och att åtgärder vidtas på ett korrekt sätt. Om du är en medarbetare på Securitas, en affärspartner, investerare eller något annat slags intressent med koppling till Securitas och önskar rapporterar en överträdelse till vårt företag, kan du registrera ditt ärende via Securitas Integrity Line. Plattformen är tillgänglig och övervakas dygnet runt, alla dagar i veckan.

Securitas Integrity Line ska inte ersätta chefernas ansvar. Vi uppmuntrar dig att framföra dina bekymmer till din lokala HR-representant, juridikavdelningen eller dina chefer.

Ytterligare kanaler för rapportering

Om du är baserad i Nordamerika eller i Mexiko, kan du även använda kanalen Securitas Hotline:

  • USA: 1-800-574-8637
  • Canada: 1-866-528-6556
  • Securitas Transport Aviation Security: 1-855-249-5707
  • Mexiko: +528000991170

Alla rapporterade ärenden av överträdelser mot Securitas Värderingar och Etik (Securitas Values and Ethics) utreds och dokumenteras i enlighet med Securitas integritetsanmälanspolicy (Securitas Whistleblowing Policy) och lokal lagstiftning, oavsett genom vilken kanal de rapporterats.