Skip to main content

Vår verksamhetspolicy

Vi skapar trygga hem, arbetsplatser och ett tryggt samhälle med kunden i fokus. Här kan du ta del av Securitas Sveriges verksamhetspolicy.

Securitas Sverige leds genom angivande av mål, policy, vision och ledningssystemet som är fastställt av VD. Vår strategi är att vara kunskapsledande inom säkerhet och där vår kärnverksamhet utgörs av integrerade säkerhetslösningar.

Det huvudsakliga tjänsteutbudet består av specialiserad bevakning, mobila säkerhetstjänster, larmövervakning, tekniska lösningar, brand och räddning samt konsult- och utredningstjänster. Utifrån vårt breda utbud av tjänster utformar vi skräddarsydda erbjudanden som passar den enskilda kundens behov. På så sätt kan vi leverera de mest effektiva säkerhetslösningarna. Med fokus på kunden skapar vi trygga hem och arbetsplatser och ett tryggt samhälle. Det sker genom att:

  • Med hjälp av engagerad och kompetent personal skapa långsiktiga kundrelationer som bygger på våra värderingar ”Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet”.
  • Ur ett miljö- och kvalitetsperspektiv ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet, produkter och tjänster i syfte att tänka långsiktigt och kontinuerligt minska vår och våra kunders klimat- och miljöpåverkan.
  • Lagar och andra krav utgör alltid minst lägsta nivå.
  • Tillgodose våra intressenters behov i en för alla parter god relation.
  • Verka för moderna, hållbara, effektiva och konkurrenskraftiga säkerhetslösningar.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.