Skip to main content

Vi är trygghet. Vi är Securitas.

Under gårdagen lanserade Securitas sitt arbetsgivarvarumärke, även kallat EVP. Kommunikationsmaterialet är en hyllning till alla de 10 000 medarbetare som varje dag, dygnet runt förvaltar det samhällsviktiga ansvar som yrket innebär. Något som nu planeras genomsyra den interna kommunikationen för befintliga medarbetare men även den externa för att locka till sig nya.

Under gårdagen lanserade Securitas sitt arbetsgivarvarumärke, även kallat EVP. Kommunikationsmaterialet är en hyllning till alla de 10 000 medarbetare som varje dag, dygnet runt förvaltar det samhällsviktiga ansvaret som yrket innebär. Något som nu planeras genomsyra den interna kommunikationen för befintliga medarbetare men även den externa för att locka till sig nya.

Under året har Securitas ifrågasatt, undersökt och försökt ta reda på vad som driver medarbetarna att gå till jobbet. Ett mycket viktigt arbete som måste få ta tid, menar HR-Chef Ulrika Ek.
– Det allra viktigaste när man tar fram ett EVP är att det är genuint och sant. Securitas medarbetare ska känna igen sig i det material som tagits fram och framtida medarbetare ska få en ärlig inblick i hur det är att arbeta hos oss, säger hon.

Medarbetarnas röster ligger till grund
Vad som bland annat ligger till grund för budskapen som nu tagits fram är en undersökning som gick ut till alla medarbetare i våras, men även djupanalyser och workshops med representanter från företaget. Stoltheten och sammanhållningen mellan medarbetare skulle visa sig vara något som stack ut tidigt i analysarbetet.
– Gemenskapen till kollegor och sitt närmsta team var något som nästan alla som svarade på enkäten påpekade. Något som verkligen är ett kvitto på att människor ställer upp för varandra, även i denna bransch som många gånger både är kantat av ett ganska tufft klimat och ensamma arbetspass. Det är allvaret i vårt gemensamma uppdrag som för oss samman är därför en väldigt sanningsenlig bild av verkligheten, säger Ulrika Ek.

Nattpasset visualiserar allvaret
Malin Luuke arbetar som PR-chef på Securitas, och har varit med i framtagandet av den film som blir startskottet i arbetsgivarkommunikationen. Hon understryker vikten av att lyfta fram det ansvar och förtroende som medarbetare förvaltar.
– Det är en ynnest att få ta fram en sådan här film och försöka ge en liten glimt av den verklighet som så många av mina kollegor gör till vardags, ofta helt i det tysta. Vi ville därför bildsätta det ”typiska nattpasset” och allvaret som kommer med att säkra det som behöver skyddas och se till att människor kan leva sina liv i trygghet. Det finns något beundransvärt och ärligt i det och jag tycker en hel yrkeskår ibland kan dras i smutsen när någon enstöring, som inte är en representant för kåren, agerat felaktigt. Mina kollegor skyddar städer, sjukhus, myndigheter, fastigheter och människor när majoriteten av Sveriges befolkning sover. Dem förtjänar att hyllas och jag hoppas att flera människor där ute får upp ögonen för oss som arbetsgivare, avslutar hon.

Filmen släpptes i sociala medier under måndagen och är nu startskottet i den arbetsgivarkommunikation Securitas förväntas utveckla ytterligare under 2022. Se filmen här!