Skip to main content

Vem kommer när larmet på installerad teknik går och vem skall se till att den fungerar?

Kettil Stenberg, Nordenchef på Stanley Security delade i veckan med sig av sina tankar kring säkerhetsteknik kontra väktare. Enligt Stenberg är det förstnämnda betydligt effektivare. Något som Joachim Källsholm menar är en felaktig förenkling av hur säkerhet fungerar.

I veckan publicerade DI en artikel där Kettil Stenberg, Nordenchef på Stanley Security delar med sig av sina tankar kring säkerhetsteknik kontra väktare. Enligt Stenberg är det förstnämnda betydligt effektivare. Det är en felaktig förenkling av hur säkerhet fungerar. Teknikutvecklingen är och har varit fantastisk inom säkerhetsbranschen de senaste åren, framförallt på kameraområdet. Precis som Stanley tillhandahåller vi allt fler integrerade säkerhetslösningar där tekniken gör mycket mer än att bara larma för inbrott, men kärnan i vår leverans är människan. Där riktiga människor, av kött och blod som skapar trygghet och säkerhet. De tekniska och digitala lösningarna kan uppmärksamma oss på att en situation är på väg att hända, och i framtiden även förutspå händelser, men i slutändan måste en människa åtgärda situationen. Som att laga ett trasigt fönster, gripa en tjuv eller hjälpa någon i nöd. En effektiv säkerhetslösning bygger på människa och teknik i samverkan.

Oavsett hur smart vi utvecklar tekniken är det svårt för mig att se hur den i framtiden skulle kunna vara autonom. Securitas satsar stort på teknisk utveckling och digitala tjänster som kommer att förändra säkerhetsarbetet i framtiden, men det är tydligt när vi skräddarsyr tjänster till våra kunder att människan alltid spelar någon typ av roll för att säkerheten ska bli så fullständig som möjligt. Därför framstår Stenbergs uttryck att ”I dag är teknik betydligt effektivare än väktare” som en mycket märklig slutsats.

Människan utgör kärnan i säkerhetsarbetet
Ett vanligt dygn i Sverige åtgärdas tusentals risker av mina medarbetare. Utan dem hade larmen tjutit för döva öron, och kamerorna åter reducerats till passiva vittnen. Även om automatiseringen och digitaliseringen inom säkerhetsindustrin kommer att fortgå så kommer antalet anställda för att kunna supportera dagens och framtidens teknikutveckling att öka, det är jag övertygad om.

Jag ser fram emot den kommande teknikutvecklingen och de möjligheter som t.ex. artificiell intelligens kommer att ge oss. Vi kommer att kunna förutse brottslighet och incidenter, och få en mycket djupare förståelse för hur risker och trygghetsproblem uppstår. Det kommer förhoppningsvis att flytta fokus från kortsiktiga räkneövningar kring människa eller teknik, till ett mer strategiskt trygghetsarbete. I ett sådant kommer människan alltid att utgöra kärnan, det för mig är en fullständig sanning. Det är människor som drivs av viljan att göra skillnad i samhället som kan förändra det till det bättre. Så låt oss inte glömma bort henne i den tekniska utvecklingen.

Någon måste trots allt komma när larmet går, även hos Stenberg.

Joachim Källsholm
vd, Securitas Sverige AB