Skip to main content

vdn reflekterar över veckan som gått

Jag tog en promenad på stan här om dagen och passade på att tala med ett 15-tal personer i olika åldrar och bakgrund om de upplevde en ökad oordning eller ökad oro då ordningsvakter och väktare syns mer på våra gator.

Jag tog en promenad på stan här om dagen och passade på att tala med ett 15-tal personer i olika åldrar och bakgrund om de upplevde en ökad oordning eller ökad oro då ordningsvakter och väktare syns mer på våra gator. Om man ska lyssna till medierapporteringen så är dessa vakter ett stort hot idag, och människor är livrädda för dess etablering i samhället, men alla jag talade med hävdade att de skulle vara avsevärt mycket otryggare om väktare och ordningsvakter inte fanns.

Etablerade media och sociala medier kan idag peka ut en riktning i nyhetsrapporteringen som blir till sanningar och snabbt sprids av tusentals. Inlägg och åsikter kan nå långt utan att den viktiga eftertänksamheten eller analysen ägt rum. Något som kan få förödande konsekvenser då det i värsta fall drabbar människor som endast gjort sitt jobb. Att ordningsvakter får mycket hat är inget nytt fenomen – men varför är hatet alltid i överflöd om man ställer det i relation till kärleken eller ryggdunkningarna som ofta uteblir när dessa människor gör något bra?

Brotten minskar av vakters närvaro
Tittar vi på antalet anmälda brott i Sverige idag, så är siffrorna tydliga med en brottsminskning på samtliga orter där ordningsvakter eller väktare kompletterat den offentliga verksamhetens säkerhet- och trygghetsåtgärder. Minskningen är som tydligast inom tillgrepps-, misshandel- och skadegörelsebrott. Brottstyper som alltså minskar av ordningsvakter och väktares blotta närvaro och goda arbete. Men arbetsbelastningen för dessa yrken har ökat och förväntas öka ännu mer de kommande åren. Och som i många andra branscher – så släpar ibland utbildningen och det är självklart något vi vill och måste se över så den ligger i linje med de utmaningar mina medarbetare tampas med dagligen.

Det kommer alltid finnas uslingar som absolut inte ska arbeta på vissa positioner eller i extra utsatta branscher. Säkerhetsbranschen är en sådan. Läkarkåren är en annan. Skolväsendet en tredje. Vad samtliga har gemensamt är att de skyddar människor, räddar människor och undervisar morgondagens politiker, företagsledare och medborgare, alltså människor. Ändå läser vi om poliser och ordningsvakters övervåld, Macchiarini-incidenten på Karolinska, den tyska sjuksköterskan som erkänt 100 mord för att han var uttråkad och svenska lärare som tappat fattningen och misshandlat eller utnyttjat elever. Detta är alltså personer som inte bör utföra sin yrkesprofession över huvud taget då det är riktiga människor som blir måltavla för deras tillkortakommanden och haveri. Men det är näst intill omöjligt att undvika att dessa personer ibland slinker igenom utbildningar och kontroller. Den mänskliga faktorn kan inte upprätta 100% pålitlighet överallt, jämt. Men det är viktigt att understryka att när dessa felsteg begås måste personerna omgående tas ur tjänst, lagföras och hanteras. Men när människor drabbas, då upprörs både du och jag och 2019 innebär det att vi i affekt klickar på dela-knappar då våra hjärnor är konstruerade att tycka tillsammans för att inkluderas i flocken.

Vad Securitas gjort i veckan
Denna vecka lider mot sitt slut, och min bransch är under hård granskning i media just nu. Jag vill inte förringa de händelser som är på tapeten (som vi givetvis arbetar med internt) och jag vill understryka att vi tar totalt avstånd från uttalanden som framkommit från vissa personer som utanför sin anställning varit omdömeslösa i sina utlåtanden. Men det står väldigt lite om vårt dagliga arbete och vad vi gör när ”ingen ser”. Därför vill jag passa på att tydliggöra vad ”bara” vi på Securitas också har genomfört den här veckan. Securitas har släckt flertalet bränder (varav en som kunde ha lett till egendomsskada på mångmiljonbelopp), vi har räddat 2 liv med hjärtstartare, avbrutit 13 misshandelsuppseglingar, gripit 43 snattare, åkt på 916 inbrottslarm (varav 21 skarpa där pågående brott avbröts). Vi har utbildat 32 personer i HLR, haft utrymningsövningar på 7 företag för 200 personer, utbildat brandtekniker och hittat en skatt! (se länk). Vi har också genomfört miljöinsatser, avvisningar av hotfulla personer och bidragit till anställdas säkerhet genom närvaro på allmänna platser, köpcenter, affärer och sjukhus. När allt flyter på friktionsfritt gör vi massor utan att allmänheten reagerar. Men så snart situationen kräver hårdare tag, då tar allmänheten upp sina mobiltelefoner och trycker på rec.-knappen. Inte konstigt att medierapporteringen kan framstå som ensidig.

Jag kommer aldrig att acceptera övervåld, diskriminering, trakasserier eller orättvisor. Utan fortsätta strida för människor lika värde och ställa mig bakom den personal som gör sitt jobb i en tuff miljö och som utför detta – inte alltid avundsvärda – arbete enligt gällande svenska lagar och regler. Dessa människor är också av kött och blod, med känslor, åsikter och som vill hem till familjen efter jobbet. Jag kan därför med gott samvete hävda att mina kollegor på Securitas och andra auktoriserade säkerhetsföretag gör vårt yttersta för att bidra till ett säkert och tryggt Sverige. Och vi kommer fortsätta göra det, imorgon också.

Respekt,

Joachim Källsholm