Skip to main content

Två rikstäckande butikskedjor byter till Securitas larmcentral

Under hösten 2019 har två marknadsledande aktörer valt att byta till Securitas som säkerhetspartner och leverantör av larmcentrals- och bevakningstjänster. Det handlar om Reitan Convinience Sweden AB, som driver kedjorna 7-Eleven och Pressbyrån, liksom sportjätten Stadium.

Under hösten 2019 har två marknadsledande aktörer valt att byta till Securitas som säkerhetspartner och leverantör av larmcentrals- och bevakningstjänster. Det handlar om Reitan Convinience Sweden AB, som driver kedjorna 7-Eleven och Pressbyrån, liksom sportjätten Stadium.

Securitas har det senaste året bland annat satsat på att förenkla flödet för kunder med många siter att ansluta sig till Securitas larmcentral, som är en del av Securitas Operation Center (SOC).

Förutom en helt ny kundtjänst för kedjekunder så har det även handlat om att ta fram nya rutiner och arbetssätt som förenklar den normalt ganska komplexa uppgift när många larm skall flyttas över från andra larmcentraler till Securitas. Arbetet bär nu frukt när två stora kedjekunder väljer att byta till Securitas.

För Stadium, som har närmare 140 butiker i landet, står säkerheten högt på agendan. Och för att säkerhet ska vara effektiv måste det vara en naturlig del av vardagen för personalen. Säkerhetschefen Patrik Berts förklarar:

-Med den nya lösningen förbättrar vi säkerheten ytterligare för personalen i våra butiker samt möjliggör att vi kan följa upp än fler incidenter och händelser och på så vis skapa en bättre upplevelse för våra kunder.

När nu samtliga inbrottslarm i butikerna är kopplade mot Securitas kan Stadiums personal få hjälp med alla typer av händelser och ärenden genom ett dedikerat huvudnummer in till larmcentralen. Därefter väljer personalen vilken typ av ärende de behöver hjälp med, det kan handla om återkallning av en utryckning om larmet har gått, eller stöd i samband med andra händelser.

För Patrik är det viktigt att rapporteringen om händelser ska var sammanhållen och lättöverskådlig. Dessutom var själva processen med att flytta alla larmöverföringar kritisk. Hans kollega Peter Andersson, säkerhetsamordnare, som projektlett från Stadiums sida berättar:

-Vi visste att arbetet med att byta larmcentral skulle bli komplext då det berör så många olika delar i verksamheten, Securitas har varit väldigt tillmötesgående och förstående för hur just vi på Stadium behöver göra för att komma till en bra lösning.

Reitan Convenience Sweden AB driver i Sverige butikskedjorna 7-Eleven och Pressbyrån. Samarbetet med Securitas är en del företagets satsning på att förstärka och utveckla säkerheten för personalen i sina över 400 butiker och minska riskerna för andra brott. I fokus står ett antal smarta tjänster från säkerhetsföretagets larmcentral.

Vid larm i butikerna kan operatörerna i larmcentralen genom kameror i butikerna snabbt verifiera om det rör sig om en skarp händelse som kräver insats från väktare, polis eller räddningstjänst. Det innebär att rätt åtgärd kan sättas in så tidigt som möjligt och dimensioneras rätt för händelsen. Operatörerna i larmcentralen kan följa händelseutvecklingen i realtid och vidarebefordra informationen till de enheter som rycker ut.

Säkerhetschefen Lars Eklund, beskriver företagets behov:

-Vi står inför en ny tid där digitaliseringen är ett faktum. I vår strävan att ha det bästa kundmötet krävs att alla tekniska säkerhetssystem är enkla och väldigt tillförlitliga. Våra butiker kräver en larmcentral och säkerhetspartner som förstår de situationer som kan uppstå i butiker med stor tillgänglighet och långa öppettider. Vår decentraliserade organisation gör att ändringar och uppföljning sker på bred front, och det är vi övertygade om att Securitas kommer att klara.

Mikael Svensson på Securitas känner igen beskrivningen när han reflekterar över varför Reitan Convinience Sweden AB valde Securitas som sin säkerhetsleverantör:

- Jag tror att det faktum att vi är en rikstäckande aktör med en stark larmkedja och moderna fjärrtjänster var viktigt för deras beslut. Men också att vi kan presentera en tydlig modell och referenser för implementering och övertagande av större kedjor och rikskunder. 

Avtalet med Stadium började gälla 1 september 2019
Avtalet med Reitan Convience Sweden AB börjar gälla 9 januari 2020