Skip to main content

Södertälje kommun väljer Securitas som säkerhetsleverantör igen

Södertälje fortsätter att satsa på säkerhetsarbetet i kommunen och har i veckan förlängt avtalet med Securitas. Som i många andra kommuner är samverkan med såväl polis som andra myndigheter avgörande och Securitas spelar en viktig roll i de trygghetsskapande åtgärderna. Med hög närvaro och proaktiva åtgärder ska säkerhetsföretaget stärka tryggheten och minimera skador på kommunens fastigheter.

Södertälje fortsätter att satsa på säkerhetsarbetet i kommunen. Som i många andra kommuner är samverkan med såväl polis som andra myndigheter avgörande och Securitas spelar en viktig roll i de trygghetsskapande åtgärderna. Med hög närvaro och proaktiva åtgärder ska säkerhetsföretaget stärka tryggheten och minimera skador på kommunens fastigheter.

Kommunen har sedan början av 90-talet varit en trogen kund till Securitas och arbetat strategiskt med säkerhetsfrågor och uppdraget har utvecklats genom åren när nya utmaningar uppstått. Fokuset, som varierat mellan att interagera med ungdomar, synas i bostadsområden, samspråka med kameraoperatörer och att utföra traditionell bevakning, har skiftat genom året för att angripa de problem som kommunen haft över tid.
– Vi har arbetat länge med Södertälje kommun och har ett gott samarbete där vi anpassar uppdraget utifrån hur samhället förändras. Vi är även stora i Södertälje med stöttande enheter om behovet skulle uppstå, säger David Skyman, avtalsansvarig på Securitas Sverige AB.

Södertälje kommun har under det senaste årtiondet tvingats hantera organiserad brottslighet, som slagit rot i området, något som ställer ytterligare krav på leveransen av säkerhetsarbetet. Mats Hansson arbetar som säkerhetssamordnare i Södertälje kommun oh har arbetat i kommunen i närmare 40 år och 16 av dem inom säkerhetsfrågor. Han menar att lösningen på såväl mindre brottslighet och trygghetsfrågor som det tyngre artilleriet hanteras genom den samverkan som implementerats på senare år mellan kommunförvaltning, polis och privata aktörer som Securitas.
– Ingen är stark ensam. Polisen kommer aldrig bli kvitt brottsligheten om de inte har hjälp av andra myndigheter och insatser på orten. Så vi jobbar tätare än någonsin och det har gett goda resultat, säger han.

Långsiktiga relationer stärker trygghetsarbetet
I närmare 30 år har Securitas levererat säkerhet till kommunen och i veckan förlängdes avtalet på 2+1+1 år. Den långvariga relationen ligger till grund för leveransen idag och är en av anledningarna till att Securitas vann även denna gång.
– Olika faktorer spelar in i en upphandling såklart, men mest avgörande till varför vi valde Securitas var det fördelaktiga priset men också att vi under så många år byggt upp ett fint och effektivt samarbete och en bra säkerhetsorganisation med larm och bevakning. Allt fungerar så bra idag och det är jättekul för oss att vårt samarbete fortsätter! avslutar Mats Hansson.

Avtalet träder i kraft 1 oktober 2021 och är tecknat på 2 år med möjlighet till förlängning om 1+1 år.

Visste du…?

… att kommunens väktare är så kallade FIP (Första Insatsperson) och är utbildade i HLR och brandskydd? Det innebär att när de är först på en plats eller vid en olycka kan påbörja en räddningsinsats innan räddningstjänsten kommit på plats. Något som ofta gör stor skillnad då väktare och ordningsvakter ofta är först på en olycksplats då de rör sig i området.