Skip to main content

Securitas VD vill stoppa utanförskap på arbetsmarknaden

Idag anordnar Mitt liv symposiet ”An inclusive labour market 2023” i Göteborg där man bland annat kommer få ta del av intressanta talare, aktuell forskning och få praktisk kunskap i hur man kan arbeta med mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Varje år bjuds åtta VD:ar in till nätverket och i år kommer Carl Dahlén, VD för Securitas Sverige delta.

Grundaren för organisationen Mitt livs Sofia Appelgren startade år 2021 upp ett VD – program med ambitionen att öka mångfald och inkludering på arbetsplatser. Målet med programmet är att kunna bemöta den samhällsutmaning som näringslivet står inför gällande utanförskap på arbetsmarknaden.

Idag anordnar Mitt liv symposiet ”An inclusive labour market 2023” i Göteborg där man bland annat kommer få ta del av intressanta talare, aktuell forskning och få praktisk kunskap i hur man kan arbeta med mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Varje år bjuds åtta VD:ar in till nätverket och i år kommer Carl Dahlén, VD för Securitas Sverige delta.

Att arbeta med mångfald och inkludering är viktigt både utifrån ett medarbetarperspektiv men skapar också affärsnytta hos ett bolag. Mångfald på arbetsplatser har genom studier visat leda till att medarbetare både trivs bättre, men även stannar längre. Bättre beslut tas i viktiga möten och genom att fler perspektiv lyfts minskar även risken att drabbas av arbetsmiljöproblem. Ett arbete som Securitas tar på allvar och arbetar aktivt med för att öka mångfalden och inkluderingen i bolaget.

– Mångfald är viktigt ur så många perspektiv då det gör oss starkare som företag och ju mer heterogena team vi har desto fler infallsvinklar i diskussioner, lösningar, perspektiv och arbetssätt får vi. Securitas verksamhet spänner genom hela samhället och bemöter och hjälper människor i alla samhällsskikt, branscher, städer och miljöer. Därför är det oerhört viktigt för oss att arbeta med dessa frågor och vara pådrivande i debatten framåt för att minska utanförskap på arbetsmarknaden, säger Carl Dahlén, VD för Securitas Sverige.