Skip to main content

Securitas välkända prickar fyller 50 år

I mer än ett halvt sekel har Securitas gjort världen till en säkrare plats med sina världskända tre prickar i fokus. Varumärkesidentiteten som även tidigare i år uppmärksammats som det åttonde mest värdefulla svenska varumärket i världen, registrerades redan 1973 och har sedan dess utgjort en daglig påminnelse om kärnverksamheten och bolagets ledord; ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet.

I mer än ett halvt sekel har Securitas gjort världen till en säkrare plats med sina världskända tre prickar i fokus. Varumärkesidentiteten som även tidigare i år uppmärksammats som det åttonde mest värdefulla svenska varumärket i världen, registrerades redan 1973 och har sedan dess utgjort en daglig påminnelse om kärnverksamheten och bolagets ledord; ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet.

De tre prickarna med ”Securitas” utskrivet i logotypen registrerades hos Patent- och registreringsverket den 11 maj 1973. Vid registreringstillfället hade logotypen redan varit i bruk sedan 1971, men registreringen bekräftade Securitas ägandeskap. Den numera välkända loggan designades av den svenska konstnären Karl Erik Ekeroth (1931-2019). Ekeroth studerade konsthistoria, textning och måleri vid Konstfack i Stockholm och Ekeroth fick idén att använda tre punkter från bokstaven "S" i morsekoden, känd från den internationella nödsignalen SOS. Logotyper med gemener var populära på 70-talet, och något som Ekeroth använde i sina originalskisser. Securitas dåvarande vd Erik Philip-Sörensen föredrog däremot versaler och Ekeroth fick ändra sina planer. Dock lyckades han, likt en konstnärlig protest, få in ett gement "u" i Securitas. Efter moderniseringen av varumärket 2021 var endast "S" kvar med versaler, och de efterföljande bokstäverna gemener – i linje med Ekeroths ursprungliga idé.
– Securitas visuella identitet har genomgått två stora uppdateringar genom åren, men de tre röda prickarna har varit i princip orörda sedan registreringen och representerar våra värderingar ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. I februari utsågs Securitas till det åttonde mest värdefulla svenska varumärket i världen, vilket visar kraften i att vara trogen sitt arv.”, säger Mauro Silva, VP Brand and Strategic Marketing.

Securitas, som firar 90 år, nästa år, grundades 1934 I Helsingborg under namnet AB Hälsingborgs Nattvakt och expanderade då främst genom uppköp av diverse mindre säkerhetsföretag. Idag har säkerhetsbolaget närmare 360 000 anställda världen över och miljontals människor i 45 länder möter dygnet runt de tre röda prickarna.