Skip to main content

Securitas utökar sin personskyddsverksamhet och får uppdrag åt Malmö stad

Säkerhetsföretaget Securitas förstärker sin personskyddsverksamhet i södra Sverige med en ny avdelning i Malmö. Personskydd och säkerhetskonsultation har länge varit en del av företagets erbjudande och på senare år har efterfrågan för den här typen av tjänster ökat, inte minst i södra Sverige.

Säkerhetsföretaget Securitas förstärker sin personskyddsverksamhet i södra Sverige med en ny avdelning i Malmö. Personskydd och säkerhetskonsultation har länge varit en del av företagets erbjudande och på senare år har efterfrågan för den här typen av tjänster ökat, inte minst i södra Sverige. Därför utökar Securitas nu sin förmåga genom att upprätta en ny avdelning som kompletterar den nationella verksamheten.

Medarbetarna på avdelningen är väktare med en särskild personskyddsutbildning som bland annat innefattar analysarbete, bilkörning och akutsjukvård.

I personskyddsarbetet ingår både förebyggande arbete och det faktiska skyddsuppdraget. Uppdragen innebär att skydda en enskild person eller organisation vid en direkt eller generell hotbild.

Satsningen bär redan frukt genom det nytecknade avtalet med Malmö stad. Securitas har fått i uppdrag att upprätthålla dygnet runt beredskap för att kunna utföra personskyddsuppdrag åt staden. Biträdande avdelningschefen på Securitas i Malmö, Daniel Lövqvist, ser avtalet som ett kvitto på satsningen:

- Det är väldigt glädjande att vi fått förtroende av Malmö stad att tillhandahålla dessa kvalificerade tjänster, och att kunna bistå dem i deras säkerhetsarbete.

Avtalet trädde i kraft 2020-01-01 och gäller för 2 år med option om förlängning i 2 år.