Skip to main content

Securitas utbildar Ulricehamns kommuns personal i brandskydd

Som en del i det systematiska brandskyddsarbetet inom Ulricehamns kommun kommer Securitas bedriva praktisk, brandförebyggande och skadeavhjälpande utbildning för kommunens personal. Kommunens cirka 2 200 anställda utbildas i brandskydd vart tredje år för att kunna arbeta förebyggande mot brand och agera på rätt sätt vid ett brandlarm/tillbud.

Som en del i det systematiska brandskyddsarbetet inom Ulricehamns kommun kommer Securitas bedriva praktisk, brandförebyggande och skadeavhjälpande utbildning för kommunens personal. Kommunens cirka 2 200 anställda utbildas i brandskydd vart tredje år för att kunna arbeta förebyggande mot brand och agera på rätt sätt vid ett brandlarm/tillbud.

Avtalet träder i kraft 2020-06-01 och gäller i maximalt tre år. Utbildningarna kommer att genomföras av Securitas instruktörer stationerade i Borås och Ulricehamn, som har många års erfarenhet av att utbilda personal i brandskydd och första hjälpen. 

- Det känns fantastiskt kul att ha fått förtroendet att utbilda kommunens personal och på så vis bidra till en ökad säkerhet för kommunens personal och andra personer som vistas i kommunens lokaler. Securitas verksamhet inom Brand & Räddning har vuxit kraftigt i området de senaste åren och vi är väl rustade både kompetens- och resursmässigt att ta oss an uppdraget, säger Christian Olsson, Key Account Manager på Securitas.