Skip to main content

Securitas utbildar inom brandskydd på Kungliga Tekniska Högskolan

Securitas Sverige AB tecknar avtal med Kungliga Tekniska Högskolan gällande utbildningar inom brandskydd, övning med handbrandsläckare samt utrymningsövningar med tillhörande utrustning och material.

Securitas Sverige AB tecknar avtal med Kungliga Tekniska Högskolan gällande utbildningar inom brandskydd, övning med handbrandsläckare samt utrymningsövningar med tillhörande utrustning och material. Utbildningarna innehåller grundläggande brandskyddsteori med stöd av kompetensbaserat och aktuellt material.

– Kungliga Tekniska Högskolan är en intressant kund som vi är stolta över att få samarbeta med. Vi matchar deras önskemål utmärkt med kompetensen vi besitter inom brand och räddning och ser fram emot att leverera brandskydd och utbildningar till dem, säger Ulla Karkebo, Utbildningsansvarig på Securitas.

Avtalet trädde i kraft 2023-02-21 och löper över tre år med möjlighet till förlängning.