Skip to main content

Securitas tar över parkeringsövervakningen i Vallentuna kommun

Under hösten 2021 utlystes en offentlig upphandling av parkeringsövervakning av kommunal gatumark för Vallentuna Kommun. Securitas vann uppdraget som innefattar parkeringsövervakning ska ske längs samtliga kommunala gator, på kommunala parkeringsplatser och kommunala fastigheter i Vallentuna kommun.

Under hösten 2021 utlystes en offentlig upphandling av parkeringsövervakning av kommunal gatumark för Vallentuna Kommun. Securitas vann uppdraget som innefattar parkeringsövervakning, som nu ska ske längs samtliga kommunala gator, på kommunala parkeringsplatser och kommunala fastigheter i Vallentuna kommun.

Nahren Azez, arbetsledare på Securitas och är positiv till uppdraget.
– Att vi får förtroendet för att driva parkeringsövervakningen åt Vallentuna kommun för första gången och komma med nya idéer och förslag på förbättringar är såklart jätteroligt. Vi har stor erfarenhet inom parkeringsövervakning och tillsammans med våra underleverantörer kan vi erbjuda kunden något som dem inte har idag som exempelvis digitala p-tillstånd och sms-betalningar, säger hon.

Huvuddelen av uppdraget riktar sig till Vallentuna tätort, men regelbunden övervakning kommer även bedrivas i områdena Karby, Brottby och Lindholmen samt infartsparkeringarna och om det skulle dyka upp ytterligare behov i övriga delar av kommunen. Och den mångåriga erfarenheten som Securitas besitter inom parkering tror Nahren Azez är en av anledningarna till varför Vallentuna kommun nu byter parkeringsleverantör.
– Genom att välja Securitas så får kunden en leverantör med gedigen och bred kunskap inom bevakningsbranschen. Priset bör inte alltid vara vad som avgör valet av en leverantör utan kvalité och erfarenhet bör värderas högt, förklarar hon.

Parkeringsuppdraget träder i kraft idag, 2022-02-01 och väntas löpa till och med 2024-01-31, med möjlighet till två års option och även Vallentuna kommun är förväntansfulla på uppdraget.
– Det här ska bli väldigt roligt och vi ser fram emot ett bra samarbete med Securitas, säger Anna Schmitz, trafikingenjör/trafikplanerare Vallentuna kommun.

Är du intresserad av att veta mer om våra parkeringstjänster och hur vi skulle kunna hjälpa dig? Läs mer och kontakta oss här.