Skip to main content

Securitas tar över parkeringsövervakningen i Täby kommun

Från och med februari i år har Securitas tagit över parkeringsövervakningen i Täby kommun. Avtalet, som tecknats på 2 år med 1+1 års option, innefattar både kommunens allmänna platsmark och tomtmark och är estimerat på 4,500 timmar per år.

Från och med februari i år har Securitas tagit över parkeringsövervakningen i Täby kommun. Avtalet, som tecknats på 2 år med 1+1 års option, innefattar både kommunens allmänna platsmark och tomtmark och är estimerat på 4,500 timmar per år.
– Det är oerhört viktigt för Securitas att växa inom vår storsatsning parkering och vi tar oss an uppdraget med glädje och engagemang för att kunna leverera det kommunen förväntar sig av oss som leverantör, säger Nahren Azez, arbetsledare, Securitas Sverige AB.

Securitas tappade parkeringsövervakningen i Täby kommun 2017 och har sedan dess försökt vinna tillbaka uppdraget. Trots att konkurrensen var hård så skulle Sveriges största säkerhetsaktör slutligen ta hem det.
– Detta var en offentlig upphandling men vi var nöjda med våra kvalitetskriterier som vi glädjande nog också fick väldigt höga poäng för. Det tillsammans med priset avgjorde slutligen att vi tog hem uppdraget igen. Nu har vi varit i gång några veckor och är mitt uppe i att planera verksamheten då kommunen vuxit mycket under dessa år, avslutar Nahren Azez.