Skip to main content

Securitas tar helhetsgrepp över säkerheten i Karlstad, Hammarö och Forshaga kommun

I februari i år drog samarbetet mellan Sveriges största säkerhetsleverantör och de tre kommunerna, Karlstad, Hammarö och Forshaga kommun igång. Som en del av en samverkan för säkerhetsfrågor i regionen är målet att skapa kostnadseffektiva säkerhetslösningar på sikt.

I februari i år drog samarbetet mellan Sveriges största säkerhetsleverantör och de tre kommunerna, Karlstad, Hammarö och Forshaga kommun igång. Som en del av en samverkan för säkerhetsfrågor i regionen är målet att skapa kostnadseffektiva säkerhetslösningar på sikt. 

Bevakningen i de tre kommunerna består av en rad olika objekt så som skolor, kontorsfastigheter, äldreboenden, och offentliga platser och ska omfatta rondering både dag som nattetid. Stor vikt kommer att läggas på förebyggande arbete där väktarna ska arbeta både trygghetsskapande och brottsförebyggande i kommunerna. Securitas kommer också ansvara för all utryckning på larm, så som om inbrottslarm, överfallslarm och brandindikering för att nämna några. Uppdraget är tecknat på två (2) år med option på 1+1 år där uppskattat värde är ca 8–9 miljoner kronor per år. Avtalet är ett strategiskt viktigt uppdrag för säkerhetsleverantören.

– Det här är ett ärofyllt uppdrag för oss att ta oss an då det finns ett generellt intresse av att följa kommunernas utveckling av säkerhetsarbetet där Securitas vill vara med och påverka i positiv bemärkelse. Hammarö Kommun blev nyligen utnämnd till Sveriges säkraste kommun vilket rimmar bra med vårt syfte ”vi hjälper dig att göra din värld tryggare”, säger Johan Flacking, avtalsansvarig Securitas Sverige AB.

Peter Frostvik är upphandlingskonsult för Karlstad Kommun och säger att Securitas lämnade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet samtidigt som de uppfyllde alla uppställda krav utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet och förhoppningarna är höga.
– Förväntningarna är att Securitas, i samarbete med kommunen, ska jobba aktivt för att skapa ökad trygghet för Karlstadsborna och koncernens medarbetare, avslutar han.