Skip to main content

Securitas Sverige avskedar två medarbetare som allvarligt har brutit mot företagets uppförandekod

Securitas Sverige har i en intern utredning, efter uppgifter från SVTs Uppdrag Granskning, konstaterat att två medarbetare har handlat i allvarlig strid med Securitas uppförandekod. Dessa personer är avstängda sedan tidigare och har idag varslats om avsked.

Securitas Sverige har i en intern utredning, efter uppgifter från SVTs Uppdrag Granskning, konstaterat att två medarbetare har handlat i allvarlig strid med Securitas uppförandekod. Dessa personer är avstängda sedan tidigare och har idag varslats om avsked. En polisanmälan kommer göras för att få en bedömning om detta rör sig om ett brott.

Vi ser mycket allvarligt på uppgifterna som delgetts oss och uppskattar när medarbetare, allmänhet eller media uppmärksammar oss på eventuella missförhållanden. För att gå till botten med uppgifterna, fortsätter vi att bedriva utredningen med hjälp av en extern part, och kan kommentera ytterligare då utredningen är slutförd.

Securitas har nolltolerans för avvikelser från vår uppförandekod. Vi agerar alltid kraftfullt om någon av våra medarbetare brutit mot denna, då förtroende för att alla våra närmare 10 000 kollegor agerar korrekt i alla lägen är högsta prioritet för oss.