Skip to main content

Securitas stärker upp leveransen för att möta ökad efterfrågan på säkerhetslösningar

Efterfrågan på säkerhetslösningar inom samhällskritisk och samhällsviktig verksamhet, har ökat i Sverige över tid. Med anledning av Sveriges pågående upprustning av försvaret påverkas säkerhetstjänsterna. Skydd, är det nya affärsområdet för Securitas Sverige som lanseras idag och leds av Anna Rise, f.d. underrättelsechef vid Stockholmspolisen.

Efterfrågan på säkerhetslösningar inom samhällskritisk och samhällsviktig verksamhet, har ökat i Sverige över tid. Med anledning av Sveriges pågående upprustning av försvaret, pågående NATO-ansökningsprocess, ett förhöjt säkerhetsläge och en orolig omvärld påverkas säkerhetstjänsterna. Skydd, är det nya affärsområdet för Securitas Sverige som lanseras idag och leds av Anna Rise, f.d. underrättelsechef vid Stockholmspolisen.

Securitas, som firar 90 år i år, lanserar idag Skydd, som är ett nytt affärsområde utvecklat för att möta det alltmer ansträngda världsläget. Något som inneburit en ökad efterfrågan på säkerhetslösningar inom samhällskritisk och samhällsviktig verksamhet och skyddsvakter, ett behov som verkar vara här för att stanna.

Joachim Höög, arbetar som COO på Securitas Sverige, och säger att det här är strategiskt viktigt för att fortsatt kunna bemöta den ökade efterfrågan.
– Det är viktigt att vi positionerar oss och lägger än mer fokus på denna marknad, främst då vi tydligt ser att allt fler företag inom exempelvis energisektorn men även olika myndigheter nu skärper kraven på säkerhet och växlar över till att bli skyddsobjekt. Skydd-segmentet är strategiskt viktigt för vår tjänsteleverans och vi ser tydligt ett behov av en ökad specialisering och utveckling, säger han.

Nyförvärv direkt från polisen leder satsningen
Att fortsätta vara ledande på marknaden är en fortsatt målsättning för Securitas som fortsatt vill kunna erbjuda toppklassig kvalité till befintliga och presumtiva kunder inom skydd. En tydlig förändring blir därför att gå från att jobba decentraliserat till att koncentrera erbjudandet och för att driva den nya satsningen har säkerhetsbolaget blickat utåt och rekryterat en toppkandidat, direkt från polisen.

Anna Rise, tillträder som affärsområdeschef för Skydd och har en gedigen bakgrund från svensk underrättelse- och säkerhetstjänst. Hon har även ett förflutet på FRA, bland annat som chef inom kontraterrorism men kommer nu senast från polisen där hon arbetat som chef för underrättelseenheten i region Stockholm. Hon är positiv till den nya utmaningen.
Det ska bli intressant att få etablera och leda den här satsningen tillsammans med alla dedikerade kollegor runt om i Sverige. Genom att förena teknik, engagerad personal och fysiskt skydd kan vi göra verklig skillnad i en tid där hoten mot Sveriges viktiga skyddsvärden ökar, säger Anna Rise.

Tydligheten är avgörande
En vision om att vara den vassaste aktören på marknaden är något som Anna Rise strävar mot och är något som kräver specialiserad positionering och tydlighet, än minst mot kunden.
– Sett till de utmaningar vi ser i Sverige idag så är det avgörande att vi stärker, moderniserar och effektiviserar vår verksamhet i en bransch som spelar en avgörande roll för vårt lands säkerhet. Som jag ser det så är det här inte bara välkommet ur ett samhällsperspektiv, det är nödvändigt, säger hon.

Även Joachim Höög tror att satsningen kommer bidra till ökad tydlighet både vilka signaler det sänder utåt men även i kundleveransen och internt.
– Att gå från en fungerande men decentraliserad produktionsorganisation men där vi nu tar kurs mot en ännu bättre och sammanhållande organisation, ger oss större möjligheter till rikstäckande specialisering. Detta är extra viktigt då många av våra kunder finns på fler än en site runt om i landet. Jag vill se goda effekter på vår leverans och jag är övertygad om att den här typen av utveckling måste genomföras, sett till de utmaningar vi ser i Sverige idag. Jag vågar hävda att vi är bäst i branschen redan men det här kommer bara göra oss än bättre. Det är vår skyldighet att bidra till Sveriges säkerhet på bästa möjliga sätt, avslutar han.