Skip to main content

Securitas säkrar Volkswagen i Nykvarn och Södertälje

Sedan den 1 juni 2019 har Securitas fått förnyat förtroende att leverera säkerhetstjänster till Volkswagen Group Sverige AB(VGS) i Nykvarn och Södertälje. Parterna har tecknat ett så kallat funktionsavtal och uppdraget innefattar personell bevakning, säkerhetsteknisk bevakning och brandtjänster.

Sedan den 1 juni 2019 har Securitas fått förnyat förtroende att leverera säkerhetstjänster till Volkswagen Group Sverige AB(VGS) i Nykvarn och Södertälje. Parterna har tecknat ett så kallat funktionsavtal och uppdraget innefattar personell bevakning, säkerhetsteknisk bevakning och brandtjänster.

Avtalet som trädde i kraft 1 juni 2019 väntas löpa under den inledande avtalsperioden om tre år med möjlighet till två års automatisk förlängning om avtalet inte avslutas. Thomas Larsson, avtalsansvarig för Securitas Sverige AB förklarar att ett funktionsavtal är en helhetslösning där man väver in mer än personell bevakning i uppdraget.
– Det här är ett mycket spännande uppdrag där det också ingår larmcentral, säkerhetstekniska helhetslösningar, brandtjänster och traditionell bevakning, både stationär och ronderande, säger han.

Securitas kommer ansvara för att uppdatera den befintliga säkerhetstekniken med passersystem och inbrottslarm men också en CCTV anläggning för skalskydd och ytövervakning. Något som Thomas Larsson menar att ställer höga krav både på personal och teknik.
– Vi är mycket glada att ha fått fortsatt förtroende att leverera säkerhetsfunktionen till VGS. Avtalet är utmanande och samtidig roligt i och med att många av våra produkter som bevakning, larmåtgärder, säkerhetsteknik samt brandtjänster knyts samman för en komplett säkerhetsfunktion, avslutar han.