Skip to main content

Securitas levererar inbrottslarm och brandskydd till Distriktsveterinärerna

Securitas har tecknat ett rikstäckande ramavtal med Distriktsveterinärerna, som är en del av Jordbruksverket och finns på drygt 80 orter i Sverige. Securitas kommer att leverera färdiga lösningar som täcker inbrottslarm med service och underhåll, larmcentralstjänster, larmutryckning och brandskyddstjänster till Distriktsveterinärernas mottagningar runt om i landet.

Securitas har tecknat ett rikstäckande ramavtal med Distriktsveterinärerna, som är en del av Jordbruksverket och finns på drygt 80 orter i Sverige. De erbjuder djursjukvård för alla djurslag och arbetar med förebyggande djurhälsovård genom planerade besök, beredskap för akuta sjukdomsfall samt smittskydd dygnet runt, årets alla dagar.

Avtalet trädde i kraft i början av mars och gäller initialt i två år med maximalt två års förlängning. Det innebär att Securitas kommer att leverera färdiga lösningar som täcker inbrottslarm med service och underhåll, larmcentralstjänster, larmutryckning och brandskyddstjänster till Distriktsveterinärernas mottagningar runt om i landet.

- Securitas paketerade lösningar lämpar sig väl för denna typ av verksamhet som finns utspridd över en stor geografi med många små och medelstora mottagningar. Jag ser detta som ett kvitto på vår förmåga att leverera bevakning, brandskydd och säkerhetsteknik över hela Sverige där vi kombinerar central samordning och kvalitetssäkring med lokalt utförande, säger Christian Olsson, Key Account Manager på Securitas. Vi ser fram emot att hjälpa Distriktsveterinärerna med deras säkerhetsarbete, avslutar han.