Skip to main content

Securitas levererar brandutbildningar till Humana

Humana, som är ett ledande omsorgsföretag med verksamhet i Norden, har tecknat ett omfattande brandskyddsutbildningsavtal med Securitas för företagets 16 000 medarbetare på ca. 200 platser i Sverige. Avtalet innefattar även utbildningarna anläggningsskötare brandlarm samt brandskyddsansvarig.

Humana, som är ett ledande omsorgsföretag med verksamhet i Norden, har tecknat ett omfattande brandskyddsutbildningsavtal med Securitas för företagets 16 000 medarbetare på ca. 200 platser i Sverige. Avtalet innefattar även utbildningarna anläggningsskötare brandlarm samt brandskyddsansvarig.

Ett av Humanas behov var att utbilda sin personal inom brandskydd då de även har många nyanställda, sommarvikarier och timanställda som behöver utbildas tidigt i sin anställning. Något som Securitas är mycket erfarna och rustade inför.
– Det här ligger helt i linje med Securitas affärsområde Brand & räddning att göra affärer med bolag som finns på flera orter i hela Sverige. Då både Humana och Securitas är personalintensiva så kan vi svara upp fullt ut på Humanas krav och önskemål säger Fredrik Ahlin, avtalsansvarig, Securitas Sverige AB.

Nu även digitala utbildningar i brandsäkerhet
Coronapandemin, som påverkat många branscher negativt, har även fått brandskyddsutbildningarna att utvecklas så de även kan genomföras digitalt. Något som Fredrik Ahlin menar att inte varit ett problem.
– I dessa tider när det är viktigt med säkerhet och avstånd så kan vi leverera en bra mix av fysiska utbildningar på plats, men även utbildningar på distans med digitala hjälpmedel, avslutar han.

Avtalet som träder i kraft idag den 25 maj 2021 är tecknat på en 24-månadersperiod och innefattar omkring 500 utbildningstillfällen per år.

Vill du läsa mer om Securitas brandskyddsutbildningar? Klicka här.