Skip to main content

Securitas levererar brandutbildningar till Akademiska Hus

Securitas Sverige AB levererar brandutbildningar till ett av Sveriges största fastighetsbolag Akademiska Hus. Akademiska Hus gick ut med en upphandling i syfte att hitta en leverantör med stor kompetens och bredd inom brandskyddsutbildningar. Securitas var den leverantör som kunde möta kundens behov och såg även en fördel i att vi precis som dem finns på flera orter runt om i Sverige.

Securitas Sverige AB levererar brandutbildningar till ett av Sveriges största fastighetsbolag Akademiska Hus. Akademiska Hus gick ut med en upphandling i syfte att hitta en leverantör med stor kompetens och bredd inom brandskyddsutbildningar. Securitas var den leverantör som kunde möta kundens behov och såg även en fördel i att vi precis som dem finns på flera orter runt om i Sverige. Fredrik Ahlin, BID-manager på Securitas lyfter fördelen med vår bredd av utbildningar och att båda företagen finns över hela Sverige.

– Tack vare vår bredd av utbildningar blir vi ett självklart val för kunden och kan tillgodose deras behov. Det grundas i en kombination av unik kompetens och en stark närvaro över hela Sverige, eftersom vi erbjuder våra tjänster och expertis på både lokal och regional nivå.

Även Ulla Karkebo, Driftchef på Securitas Brand & Räddning, ser positivt på kommande avtal.

– Jag ser fram emot ett långt samarbete tillsammans där vi genom vårt utbud av utbildningar och kompetens hjälper Akademiska Hus att säkra upp sitt brandskydd.

Avtalet trädde i kraft 2023-12-18 och har en avtalstid på 4 år.