Skip to main content

Securitas lanserar nya digitala tjänster för riskprognoser och id-skydd på nätet

Securitas har sedan drygt ett år erbjudit sina kunder automatiserade riskanalyser baserade på artificiell intelligens genom applikationen MySecuritas Risk Prediction. Nu lanseras en ny version som är optimerad för företag med lite mindre omfattande behov: MySecuritas Risk Prediction Essential. Dessutom erbjuds företagets kunder nu skydd även i den digitala miljön genom tjänsten ID-skydd som bevaka

Securitas har sedan drygt ett år erbjudit sina kunder automatiserade riskanalyser baserade på artificiell intelligens genom applikationen MySecuritas Risk Prediction. Nu lanseras en ny version som är optimerad för företag med lite mindre omfattande behov: MySecuritas Risk Prediction Essential. Dessutom erbjuds företagets kunder nu skydd även i den digitala miljön genom tjänsten ID-skydd som bevakar företags- och personuppgifter på internet.

AI ger 80%-träffsäkerhet för incidenter

Grunden i Securitas riskprognosverktyg är den stora verksamheten och all den information som inhämtas varje dygn. Företagets tusentals medarbetare i Sverige besöker varje dygn över 40 000 kunder där de rapporterar händelser och incidenter samtidigt som larmcentralerna mottar tusentals larm. Genom att analysera data från den egna verksamheten tillsammans med öppna datakällor erbjuder mjukvaran platsspecifika riskbedömningar med mycket hög träffsäkerhet. Securitas Risk Prediction förutsäger incidenter med över 80 % träffsäkerhet.

Risk Prediction Essential levereras genom Securitas kundapp MySecuritas, eller via webben, och ger användaren en god överblick över vilka risker som är aktuella för verksamheten och området genom riskprognoser för dag, vecka och år. Dessutom ger applikationen automatiserade åtgärdsförslag och möjlighet att jämföra sin situation med andra i samma bransch. Genom att kunna förutse hur risknivåerna kommer att förändras för olika typer av incidenter kan rätt åtgärder vidtas i tid, och i rätt utsträckning. Dessutom ger självständigheten och träffsäkerheten i produkten ett objektivt och trovärdigt underlag i budgeteringen av säkerhetsarbetet.

Digitalt skydd mot ID-kapningar

Utöver den nya paketeringen för Risk Prediction erbjuder Securitas nu kunderna möjligheten att trygga företaget och de anställdas information på internet genom tjänsten MySecuritas ID-skydd. Tjänsten bevakar online-konton och uppgifter som till exempel bankkort och personuppgifter mot all misstänkt aktivitet på de mer ljusskygga delarna av internet. När algoritmen upptäcker en potentiell bedräglig situation varnas den berörda personen omedelbart. Genom tjänsten kan företagets kunder också få hjälp att spärra kort och ta del av utbildningar i informationssäkerhet.

Securitas satsar på digitalt mervärde för kunderna
De två nya digitala tjänsterna är ett led i säkerhetsföretags strategi att genom digital innovation ytterligare förbättra sina säkerhetslösningar. Både genom applikationer som förstärker kundens eget säkerhetsarbete, liksom verktyg för att förbättra den operativa verksamheten. Fler digitala tjänster är att vänta när Securitas stora satsning på innovativa digitala lösningar börjar ta fart på allvar.

Johan Buch, försäljningschef på Securitas i Sverige säger
– De här nya tjänsterna erbjuder våra kunder nya verktyg i sitt säkerhetsarbete och kompletterar vårt  tjänsteutbud på ett unikt sätt. När det gäller våra automatiserade riskprognoser så finns det ingen som kan erbjuda samma förmåga idag. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att vi nu kan erbjuda även lite mindre företag den här unika och faktiskt för vår bransch revolutionerande förmågan.

Johan Buch
Försäljningschef, Securitas Sverige AB