Skip to main content

Securitas inleder samarbete med GBO Systems

Securitas inleder samarbete med GBO Systems och ska med hjälp av digitala system effektivisera hanteringen av fordonsflytt. Securitas har idag flera parkeringsuppdrag åt kommuner där arbetet med fordonsflytt ofta är en viktig del i helheten. För att underlätta arbetet har Securitas under en tid sökt en samarbetspartner och funnit det i GBO Systems och deras digitala system.

Securitas inleder samarbete med GBO Systems och ska med hjälp av digitala system effektivisera hanteringen av fordonsflytt. Securitas har idag flera parkeringsuppdrag åt kommuner där arbetet med fordonsflytt ofta är en viktig del i helheten. För att underlätta arbetet har Securitas under en tid sökt en samarbetspartner och funnit det i GBO Systems och deras digitala system för hanteringen av alla flöden inom fordonsflytt. Något som Viktor Fhors, affärsområdeschef för parkering på Securitas Sverige, är mycket nöjd med:

– Samarbetet med GBO ger oss möjligheter att erbjuda våra kunder ett effektivare och säkrare arbetssätt som skapar trygghet för såväl kunden som för parkeringsvakten. Ett helt digitalt flöde där allt arbete kan göras ute på fält kommer att underlätta för alla parter. Tillsammans med GBO tittar vi även på lösningar för att underlätta för privata markägare som har problem med exempelvis fordonsvrak.

Lena Broo, affärsutvecklare på GBO Systems ser också samarbetet som ett glädjande besked:

– Vi är mycket glada att Securitas, som första parkeringsentreprenörer, väljer att samarbeta med oss. Det gör det möjligt för oss att nå ut till ännu fler kommuner i Sverige och hjälpa till med effektivisering av hanteringen för fordonsflytt. Vi har byggt en unik lösning där Securitas enkelt kommer kunna stötta flera olika kommuner samtidigt och där kommunen själva har full insyn, tar myndighetsbeslutet samt kan följa utvecklingen i vårt statistikverktyg.