Skip to main content

Securitas ingår långsiktigt avtal med Grand Hôtel

​På Blasieholmen pågår det just nu omfattande renoveringar. Grand Hôtel som renoverar fasaden, utvecklar också sina befintliga säkerhetssystem. Målsättningen är att göra den historiska byggnaden till Europas säkraste hotell, och Securitas Sverige AB förlänger samarbetet som utvecklats till ett solutionavtal.

På Blasieholmen pågår det just nu omfattande renoveringar. Grand Hôtel som renoverar fasaden, utvecklar också sina befintliga säkerhetssystem. Målsättningen är att göra den historiska byggnaden till Europas säkraste hotell, och Securitas Sverige AB förlänger samarbetet som utvecklats till ett solutionavtal.

Grand Hôtel har varit en hemvist för celebriteter, livsnjutare och storslagna event sedan 1874 genomgår nu en stor förvandling. I takt med att en ny fasad upprättas satsas det även på moderna säkerhetslösningar.

– Vi byter och uppdaterar hela vårt säkerhetssystem med ambitionen att bli Europas säkraste hotell. Säkerheten har alltid varit en viktig fråga för oss och nu tar vi den till nästa nivå, säger Per Löndahl, säkerhetschef, Grand Hôtel.

Securitas tar ett helhetsgrepp om säkerheten

Att genomgå renoveringar utan att störa gästen är lite av en utmaning. Än minst när det kommer till säkerheten, då samtliga dörrar ska installeras med elektroniska lås och nya passersystem ska monteras upp. Allt under ledning av Securitas då kunden tecknat ett så kallat solutionavtal med säkerhetsleverantören vilket är fördelaktigt ur flera aspekter.

– Ett solutionavtal innebär en otrolig enkelhet för kunden, då vi är den enda leverantören för hela säkerhetssystemet och personella tjänster. Vi sköter därmed all hantering från installationen till drift och utveckling under uppdragets gång, vilket medför en minimal hantering av administration för kunden då det är vårt ansvar att hålla reda på underleverantörer och se till att arbetet fortlöper smärtfritt, säger Martin Hasselberg, avtalsansvarig, Securitas Sverige AB.

Per Löndahl menar att effektivitetsnyttan som kommer ur avtalet har varit avgörande och att Securitas, som ansvarat för säkerheten sedan 1982, är en erkänt duktig leverantör.

– Vi får det ständigt bekräftat hur duktiga Securitas är på att leverera och de håller alltid vad de lovar. Det är en förmån att få ha ett så professionellt samarbete med en så stor och duktig leverantör, säger han.

Modern teknik blir stommen

Upphandlingen efterfrågade höga krav på den totala säkerhetslösningen i kombination med strikt estetik och utformande. Planeringen har varit omfattande och mångåriga säkerhets- och riskanalyser ligger bakom den tekniska lösning som nu installeras. Martin Hasselberg berättar om kartläggningen av lösningen, och hur de med hjälp av Securitas digitala riskanalysprogram SST lyckades kartlägga och förutspå de risker som potentiellt skulle kunna uppstå.

– Vi har gått våning upp och ner för att gå igenom vare detalj av byggnaden. Vi har kontrollerat skalskyddet, lås och passersystem, och gjort bedömningar som ligger till grund för lösningen vi nu implementerar. Vi har också fokuserat mycket på det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) som vi också levererar via vårt toppmoderna rapportsystem, säger han.

Ambitionen att bygga Europas säkraste hotell har inneburit en lösning som gått från traditionell bevakning till att inkludera ordningsvakterna i det dagliga arbetet på ett effektivt sätt. Dagens nuvarande lösningar har utvecklats på kort tid men kan snabbt bli ålderdomliga vilket var en av anledningarna till varför Grand Hôtel efterfrågade en lösning de skulle kunna leva med under en längre tid.

– Vi behöver moderna system som pratar med varandra men som också kan identifiera framtidsbehov. Därför är lösningen vi har kommit fram till med Securitas en exklusiv sådan, som ingen annan har utvecklat ännu, och det gör oss helt unika, säger Per Löndahl.

Stommen i säkerhetslösningen som Securitas nu ansvarar för på Grand Hôtel förbigår snäva funktionslösningar och arbetar istället dynamiskt med digitala system och säkerheten operativt. Något som i förlängningen kommer kunna tillgodose gästernas säkerhet på ett helt nytt sätt.– Baserat på det och övriga lämnade anbud så är det ingen annan som har en sådan här lösning, avslutar han.