Skip to main content

Securitas ingår avtal med fastighetsbolaget Kfast i Eskilstuna

Det samhällsbyggande fastighetsbolaget Kfast har tecknat avtal med Securitas i avseende att skapa trygghet i Eskilstuna och Torshälla genom ökad närvaro.

Det samhällsbyggande fastighetsbolaget Kfast har tecknat avtal med Securitas i avseende att skapa trygghet i Eskilstuna och Torshälla genom ökad närvaro.

Kfast finns i hela kommunen med över 7000 hushåll i drygt 20 stadsdelar. Fastighetsbolaget arbetar för trygga och trivsamma bostadsområden, oavsett var i kommunen man bor.

Securitas trygghetsjour blir Kfast:s förlängda arm när fastighetsföretagets personal inte finns på plats. Detta för att bidra till en ökad upplevd trygghet och trivsel i bostadsområdena, vilket Securitas förväntas uppnå genom de fem uppdragen: områdesnärvaro, trygghetsvandringar, hantering av inkommande störningsärenden från hyresgäster, finnas behjälplig vid dörrknackning för olovlig andrahandsuthyrning samt rapportera till Eskilstuna kommuns EST (effektiv samordning för trygghet). Närvaron i bostadsområdena görs bland annat i ett relationsskapande syfte för att förstärka känslan av närvaro. Fredrik Ahlin, avtalsansvarig på Securitas Sverige är positiv till sådana här typer av uppdrag.
– Securitas kan det här, vi har varit med förr och vi sitter i många säkerhetsråd och kommunsamarbeten. Vi är stora i Eskilstuna men även i många andra kommuner vilket gör att vi har god lokal närvaro och hög kännedom. Detta sammantaget gör att vi har kompetensen som krävs, säger han.

Avtalet trädde i kraft 1 juni 2022.