Skip to main content

Securitas ingår avtal med Falu kommun

Securitas Sverige AB har tecknat avtal med Falu kommun. I uppdraget ingår bland annat kommunbil, larmutryckningar, rondering, brottsförebyggande arbete, och trygghetsjour. Dessutom ingår tjänsten IVPR, i väntan på räddningstjänst, i avtalet.

Securitas Sverige AB har tecknat avtal med Falu kommun. I uppdraget ingår bland annat kommunbil, larmutryckningar, rondering, brottsförebyggande arbete, och trygghetsjour. Dessutom ingår tjänsten IVPR, i väntan på räddningstjänst, i avtalet. Tjänsten fungerar som en första insats vid brand, innan räddningstjänst hunnit fram. Kommuner och dess räddningstjänst har då personal från Securitas som rör sig i samhället under en stor del av dygnet. När en brand uppstår och fortfarande är mindre i sin omfattning kan vi snabbt vara på plats och påbörja släckningsarbetet, tills räddningstjänst anländer.

– Vi har haft detta uppdrag tidigare och är glada över förtroendet att leverera säkerhet till Falu kommun igen. Nu är vi redo att tillsammans med kommunen ta ett nytt tag i samarbetet och utveckla uppdraget utefter kundens behov, säger Åsa Melander, avtalsansvarig på Securitas.

Avtalet trädde i kraft 2023-02-13 och förväntas löpa under två år med möjlighet till förlängning.

Visste du att världsarvet i Falun fick världsarvsstatus 2001 och är alltså enligt Unesco en av drygt 1000 platser i världen som är så viktig att den ska bevaras för all framtid? Läs mer här: Världsarvet Falun - Startsida.